Táborák na závěr prázdnin 13. 8. 2017
Naše děti a mládež zveme ve středu 30.8. na zahradu u fary na táborák na závěr prázdnin. Začínáme v 16 hodin. Zváni jsou i rodiče našich dětí. Koná se za každého počasí, v případě deště na faře.
Codex Gigas 17. 4. 2017
V expozici Bible pro malé a velké máte možnost do 10. září shlédnout kopii největší středověké knihy Codex Gigas.
Výstava ikon 9. 7. 2017
V Cyrilce je do konce prázdnin výstava pravoslavných ikon z Bulharska.
Varhanní koncerty 10. 5. 2017
Zveme vás do baziliky na "Cyklus varhanních koncertů k významným výročím církevních osobností v roce 2017". Koncerty se budou konat v tyto termíny:
Neděle 28.5. v 16:30
Neděle 18.6. v 16:30
Sobota 29.7. v 19:20
Neděle 20.8. v 16:30
Neděle 24.9. v 16:30
Neděle 29.10. v 16:30
Kniha Slyšte slovo a 15. 9. 2015
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoupit knihu Prof. P. Petra Piťhy "Slyšte slovo a zpívejte píseň". Kniha vypráví způsobem vhodným pro děti a mládež životní příběh sv. Cyrila a Metoděje. Je bohatě ilustrovaná.
Voda sv. Ignáce 2. 4. 2016
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv. Ignáce. Vodu si můžete přelít do své nádoby, odnést domů a s prosbou o přímluvu sv. Ignáce ji můžete používat k prospěchu své duše a těla.
Kardinál Tomáš Špidlík SJ 6. 6. 2010
Zesnulý kardinál Tomáš Špidlík SJ je nyní umístěn v sarkofágu za hlavním oltářem velehradské baziliky, za svatostánkem. V době otevření baziliky je možné toto místo navštívit.
Mozaiky sarkofágu 1. 12. 2011
V bazilice je možné si zakoupit brožuru s názvem Sarkofág otce Tomáše Špidlíka. Spisek pojednává o mozaikách umístěných na sarkofágu pana kardinála, nacházejícího se za hl. oltářem v bazilice. Knížečku najdete na stole s pohlednicemi mezi lavicemi.
Hra pro děti 26. 1. 2013
Na infocentru si můžete zakoupit zajímavou stolní hru pro děti nazvanou „Po stopách svatých Cyrila a Metoděje“. Cena je 300,- Kč.
Infocentrum a muzeum 16. 6. 2011
Infocentrum a muzeum ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje (VDCM) má otevřeno úterý - neděle 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00; v pondělí je zavřeno.
Mše východního ritu 9. 9. 2009
Každou druhou neděli v měsíci (kromě července) je mše sv. v bazilice v 15:00 slavena obřadem církve řeckokatolické.
Kniha o opravě 21. 4. 2010
Řkf Velehrad vydala knihu, která unikátním způsobem mapuje opravu přední vnitřní části baziliky. Kniha s názvem "Sic servasse iuvat - Restaurování presbytáře a transeptu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje v letech 2008 - 2010" je prokládána mnoha fotografiemi dokumentujícími stav před opravou a po ní. Je možné si ji zakoupit v sakristii baziliky za 60,- Kč.