Pouť za jednotu křesťanů 9. 12. 2017
V neděli 21. ledna vás zveme v 10:00 do baziliky ke slavení mše sv. za jednotu křesťanů. Hlavním celebrantem bude otec biskup Antonín Basler.
Farní ples 9. 1. 2018
Všechny vás zveme na ples naší velehradské farnosti. Koná se v sobotu 3.2.2018 od 19:30 na Stojanově gymnáziu. Dary do tomboly můžete nosit na faru na Velehradě. Vstupenky je možné zakoupit na infocentru (571 110 538).
Zimní pouť 9. 1. 2018
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 11.2.. Zveme vás do baziliky k účasti na mši sv. v 10:00 hodin. Hlavním celebrantem bude biskup Antonín Basler.
Tentýž den se od 13:00 koná v Zimním sále na Stojanově gymnáziu valná hromada Matice Velehradské.
Popeleční středa 9. 2. 2018
Na popeleční středu 14.2. jsou mše sv. v bazilice v 6:30 a v 18:00. Je to den přísného postu.
Kniha Slyšte slovo a 15. 9. 2015
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoupit knihu Prof. P. Petra Piťhy "Slyšte slovo a zpívejte píseň". Kniha vypráví způsobem vhodným pro děti a mládež životní příběh sv. Cyrila a Metoděje. Je bohatě ilustrovaná.
Voda sv. Ignáce 2. 4. 2016
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv. Ignáce. Vodu si můžete přelít do své nádoby, odnést domů a s prosbou o přímluvu sv. Ignáce ji můžete používat k prospěchu své duše a těla.
Kardinál Tomáš Špidlík SJ 6. 6. 2010
Zesnulý kardinál Tomáš Špidlík SJ je nyní umístěn v sarkofágu za hlavním oltářem velehradské baziliky, za svatostánkem. V době otevření baziliky je možné toto místo navštívit.
Mozaiky sarkofágu 1. 12. 2011
V bazilice je možné si zakoupit brožuru s názvem Sarkofág otce Tomáše Špidlíka. Spisek pojednává o mozaikách umístěných na sarkofágu pana kardinála, nacházejícího se za hl. oltářem v bazilice. Knížečku najdete na stole s pohlednicemi mezi lavicemi.
Hra pro děti 26. 1. 2013
Na infocentru si můžete zakoupit zajímavou stolní hru pro děti nazvanou „Po stopách svatých Cyrila a Metoděje“. Cena je 300,- Kč.
Infocentrum a muzeum 16. 6. 2011
Infocentrum a muzeum ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje (VDCM) má otevřeno úterý - neděle 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00; v pondělí je zavřeno.
Mše východního ritu 9. 9. 2009
Každou druhou neděli v měsíci (kromě července) je mše sv. v bazilice v 15:00 slavena obřadem církve řeckokatolické.
Kniha o opravě 21. 4. 2010
Řkf Velehrad vydala knihu, která unikátním způsobem mapuje opravu přední vnitřní části baziliky. Kniha s názvem "Sic servasse iuvat - Restaurování presbytáře a transeptu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje v letech 2008 - 2010" je prokládána mnoha fotografiemi dokumentujícími stav před opravou a po ní. Je možné si ji zakoupit v sakristii baziliky za 60,- Kč.