Křížové cesty 27. 2. 2018
Pobožnost křížové cesty v bazilice máme během postní doby každou neděli ve 14:15. Povede ji vždy jedno z našich společenství:
18.2. sestry sv. Cyrila a Metoděje
25.2. Matice velehradská
4.3. rodiny
11.3. mládež
18.3. živý růženec
25.3. děti
Triduum 1. 3. 2018
Na Zelený čtvrtek začíná mše sv. v bazilice v 18:00.
Na Velký pátek je Getsemanská zahrada otevřená po celý den (8:00-18:00). Obřady začínají v bazilice v 18:00. Je to den přísného postu.
Na Bílou sobotu je Boží hrob otevřen po celý den (8:00-20:30). Obřady Bílé soboty začínají ve 20:30 na nádvoří před bazilikou.
V neděli zmrtvýchvstání Páně jsou mše sv. v bazilice v 7:30, 10:00, 15:00.
Na velikonoční pondělí v 7:30 a v 10:00.
Velikonoční pondělí 1. 3. 2018
Mše sv. na velikonoční pondělí jsou v bazilice v 7:30 a v 10:00. V Tupesích v 7:00, na Salaši v 8:30.
Fotky z plesu 9. 2. 2018
Kdo má zájem o fotografie z fotokoutku farního plesu 3.2.2018, kontaktujte Infocentrum Velehrad:
info@velehradinfo.cz, 571 110 538.
Kniha Slyšte slovo a 15. 9. 2015
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoupit knihu Prof. P. Petra Piťhy "Slyšte slovo a zpívejte píseň". Kniha vypráví způsobem vhodným pro děti a mládež životní příběh sv. Cyrila a Metoděje. Je bohatě ilustrovaná.
Voda sv. Ignáce 2. 4. 2016
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv. Ignáce. Vodu si můžete přelít do své nádoby, odnést domů a s prosbou o přímluvu sv. Ignáce ji můžete používat k prospěchu své duše a těla.
Kardinál Tomáš Špidlík SJ 6. 6. 2010
Zesnulý kardinál Tomáš Špidlík SJ je nyní umístěn v sarkofágu za hlavním oltářem velehradské baziliky, za svatostánkem. V době otevření baziliky je možné toto místo navštívit.
Mozaiky sarkofágu 1. 12. 2011
V bazilice je možné si zakoupit brožuru s názvem Sarkofág otce Tomáše Špidlíka. Spisek pojednává o mozaikách umístěných na sarkofágu pana kardinála, nacházejícího se za hl. oltářem v bazilice. Knížečku najdete na stole s pohlednicemi mezi lavicemi.
Hra pro děti 26. 1. 2013
Na infocentru si můžete zakoupit zajímavou stolní hru pro děti nazvanou „Po stopách svatých Cyrila a Metoděje“. Cena je 300,- Kč.
Infocentrum a muzeum 16. 6. 2011
Infocentrum a muzeum ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje (VDCM) má otevřeno úterý - neděle 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00; v pondělí je zavřeno.
Mše východního ritu 9. 9. 2009
Každou druhou neděli v měsíci (kromě července) je mše sv. v bazilice v 15:00 slavena obřadem církve řeckokatolické.
Kniha o opravě 21. 4. 2010
Řkf Velehrad vydala knihu, která unikátním způsobem mapuje opravu přední vnitřní části baziliky. Kniha s názvem "Sic servasse iuvat - Restaurování presbytáře a transeptu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje v letech 2008 - 2010" je prokládána mnoha fotografiemi dokumentujícími stav před opravou a po ní. Je možné si ji zakoupit v sakristii baziliky za 60,- Kč.