Táborák na závěr šk. roku 10. 6. 2018
Ve středu 27.6. zveme děti do baziliky v 16:00 na dětskou mši sv. na závěr šk. roku. Děti i s doprovodem a naše mládež jsou pak zváni na zahradu u fary na táborák.
Pouť - doprava na Velehrad 20. 5. 2018
Všechny kněze a věřící zveme k účasti na národní pouti na Velehradě 5. července. Hlavní mše sv. začíná na nádvoří v 10:30.
Poutní autobusy budou mít volný průjezd na Velehrad. Po vysazení poutníků u baziliky budou parkovat za Velehradem, na silnici vedoucí do obce Salaš. Po skončení programu naberou cestující opět u baziliky.
Poutníci jedoucí vlastními auty dojedou pouze do Starého Města u Uh. Hradiště na odstavné parkoviště, odkud se na Velehrad dostanou buď autobusovou kyvadlovou dopravou, nebo pěšky po poutní cestě růžence.
Malá pouť 20. 6. 2018
Malou pouť máme v neděli 8.7.. Mše sv. v bazilice budou v 7:30, 10:00, 15:00. Hlavním celebrantem mše sv. v 10:00 bude biskup Antonín Basler.
Varhanní koncerty 3. 5. 2018
Zveme vás do baziliky na "Cyklus varhanních koncertů k významným výročím církevních osobností v roce 2018". Koncerty se budou konat v tyto termíny:
Neděle 20.5. v 16:30
Neděle 24.6. v 16:30
Sobota 28.7. v 19:20
Neděle 19.8. v 16:30
Neděle 30.9. v 16:30
Neděle 21.10. v 16:30
Kniha Slyšte slovo a 15. 9. 2015
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoupit knihu Prof. P. Petra Piťhy "Slyšte slovo a zpívejte píseň". Kniha vypráví způsobem vhodným pro děti a mládež životní příběh sv. Cyrila a Metoděje. Je bohatě ilustrovaná.
Voda sv. Ignáce 2. 4. 2016
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv. Ignáce. Vodu si můžete přelít do své nádoby, odnést domů a s prosbou o přímluvu sv. Ignáce ji můžete používat k prospěchu své duše a těla.
Kardinál Tomáš Špidlík SJ 6. 6. 2010
Zesnulý kardinál Tomáš Špidlík SJ je nyní umístěn v sarkofágu za hlavním oltářem velehradské baziliky, za svatostánkem. V době otevření baziliky je možné toto místo navštívit.
Mozaiky sarkofágu 1. 12. 2011
V bazilice je možné si zakoupit brožuru s názvem Sarkofág otce Tomáše Špidlíka. Spisek pojednává o mozaikách umístěných na sarkofágu pana kardinála, nacházejícího se za hl. oltářem v bazilice. Knížečku najdete na stole s pohlednicemi mezi lavicemi.
Hra pro děti 26. 1. 2013
Na infocentru si můžete zakoupit zajímavou stolní hru pro děti nazvanou „Po stopách svatých Cyrila a Metoděje“. Cena je 300,- Kč.
Infocentrum a muzeum 16. 6. 2011
Infocentrum a muzeum ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje (VDCM) má otevřeno úterý - neděle 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00; v pondělí je zavřeno.
Mše východního ritu 9. 9. 2009
Každou druhou neděli v měsíci (kromě července) je mše sv. v bazilice v 15:00 slavena obřadem církve řeckokatolické.
Kniha o opravě 21. 4. 2010
Řkf Velehrad vydala knihu, která unikátním způsobem mapuje opravu přední vnitřní části baziliky. Kniha s názvem "Sic servasse iuvat - Restaurování presbytáře a transeptu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje v letech 2008 - 2010" je prokládána mnoha fotografiemi dokumentujícími stav před opravou a po ní. Je možné si ji zakoupit v sakristii baziliky za 60,- Kč.