ADORACE

M
nišská tradice, která se nesla v duchu spirituality práce a modlitby (ora et labora), zanechala na Velehradě nesmazatelné stopy. Prostor, který kdysi sloužil jako sakristie, v němž měla výzdoba mnichy připravit ke slavení Eucharistie, byl ve 20. století přeměněn v kapli Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Právě sem směřují kroky mnoha věřících, kteří se modlí za jednotu křesťanů, národa, farností, rodin.

Právě zde se každý
čtvrtek (kromě prázdnin) po večerní mši sv., tedy asi v 18:45, scházejí věřící z farnosti k adoraci před Nejsvětější Svátostí Oltářní. Hodinová tichá adorace s významným prostorem pro osobní rozhovor s Bohem je zakončena společnou modlitbou korunky k Božímu milosrdenství a svátostným požehnáním. Zván je každý, kdo má chuť být s Ježíšem v tichu a naslouchat Jeho hlasu.

Kaple Matky jednoty křesťanů (Matky Unie)
Vyhledávání
Ke stažení
Ve středu 28.6. zveme děti do baziliky v 16:00 na dětskou mši sv. na závěr šk. r...
Všechny kněze a věřící zveme k účasti na národní pouti na Velehradě 5. července....
Malou pouť máme v neděli 9.7. Mše sv. v bazilice budou v 7:30, 10:00, 15:00.
V expozici Bible pro malé a velké máte možnost do 11. června shlédnout kopii nej...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2017 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2017