ADORACE

M
nišská tradice, která se nesla v duchu spirituality práce a modlitby (ora et labora), zanechala na Velehradě nesmazatelné stopy. Prostor, který kdysi sloužil jako sakristie, v němž měla výzdoba mnichy připravit ke slavení Eucharistie, byl ve 20. století přeměněn v kapli Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Právě sem směřují kroky mnoha věřících, kteří se modlí za jednotu křesťanů, národa, farností, rodin.

Právě zde se každý
čtvrtek (kromě prázdnin) po večerní mši sv., tedy asi v 18:45, scházejí věřící z farnosti k adoraci před Nejsvětější Svátostí Oltářní. Hodinová tichá adorace s významným prostorem pro osobní rozhovor s Bohem je zakončena společnou modlitbou korunky k Božímu milosrdenství a svátostným požehnáním. Zván je každý, kdo má chuť být s Ježíšem v tichu a naslouchat Jeho hlasu.

Kaple Matky jednoty křesťanů (Matky Unie)
Vyhledávání
Ke stažení
Naše děti a mládež zveme ve středu 30.8. na zahradu u fary na táborák na závěr p...
V expozici Bible pro malé a velké máte možnost do 10. září shlédnout kopii nejvě...
V Cyrilce je do konce prázdnin výstava pravoslavných ikon z Bulharska.
Zveme vás do baziliky na "Cyklus varhanních koncertů k významným výročím církevn...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2017 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2017