Biřmování je nazýváno svátostí křesťanské dospělosti. Je to svátost, která završuje křest svatý - proto každý pokřtěný je povinen tuto svátost přijmout. Uděluje se od 14 let věku. Touto svátostí je křesťan obdarován sedmi dary Ducha Svatého, aby uměl svou víru hájit a ji šířit. Je tedy nutným předpokladem pro ty, kdo chtějí vstoupit do manželství, pro ty, kdo žádají o křest dítěte a pro křestní kmotry. Biřmování uděluje biskup dané diecéze.

Svátost biřmování se v naší farnosti uděluje přibližně jednou za 5 let. Sledujte nedělní ohlášky (viz Ke stažení). V nejasnostech kontaktujte duchovní správu: 572 420 140, velehrad@jesuit.czBiřmování 23.4.2006


Modlitba biřmovaného (K 040)
Pane, náš Bože, darovals mi ve svátosti biřmování Ducha Svatého, který mě posvěcuje a sjednocuje s Kristem. Mám být před světem svědkem Kristovy radostné zvěsti, jeho lásky, jeho smrti a vzkříšení. Pomáhej mi, abych byl živým údem církve, abych tě v ní oslavoval skrze Krista v Duchu Svatém. Pomáhej mi vedením Ducha Svatého, abych sloužil všem lidem, jak to činil Ježíš Kristus. Amen.

Vyhledávání
Ke stažení
V neděli 21. ledna vás zveme v 10:00 do baziliky ke slavení mše sv. za jednotu k...
Všechny vás zveme na ples naší velehradské farnosti. Koná se v sobotu 3.2.2018 o...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 11.2.. Zveme vás do...
Na popeleční středu 14.2. jsou mše sv. v bazilice v 6:30 a v 18:00. Je to den př...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2018 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2018