BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. CYRILA A METODĚJE

Den

Mše sv.

Prohlídka je možná

Neděle

7:30

10:00

15:00

11:30 - 14:30
16:00 - 17:00

Pondělí

6:30

7:30 - 17:30

Úterý

18:00

7:30 - 17:30

Středa

6:30

7:30 - 17:30

Čtvrtek

18:00

7:30 - 17:30

Pátek

6:30

18:00

9:00 - 17:30

Sobota

9:00

18:00

10:00 - 17:30

Každý den máte možnost přijmout svátost smíření.
Zpovídá se vždy půl hodiny před každou mší sv.

Každou druhou neděli v měsíci se v 15:00 slaví mše sv. v byzantsko-slovanském ritu.

Prohlídka baziliky není dovolena, probíhá-li nějaká bohoslužba.

Prohlídku baziliky s průvodcem není možné konat bez předchozí domluvy na infocentru.
Vedoucí skupin se hlásí na infocentru, kde před prohlídkou provedou platbu.
Prohlídky hlaste včas, nejlépe minimálně 14 dní dopředu na:
info@velehradinfo.cz
; 571 110 538 (infocentrum) nebo 572 420 140 (fara).
Prohlídka trvá cca 50 minut.
Návštěva mimo prohlídkovou dobu je zpoplatněna zvláštním příplatkem ve výši 800,-Kč za každou započatou hodinu - nutno mít předem domluveno!

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

lze v naší bazilice získat v tyto dny:

· účastí na obřadech Zeleného čtvrtku;
· účastí na obřadech Velkého pátku;
· účastí na obřadech Velikonoční vigilie;
· na neděli Božího milosrdenství - adorace před svatostánkem, Otčenáš, Věřím, invok. Ježíši, důvěřuji Ti;
· při slavnosti prvního svatého přijímání;
· na slavnost Těla a Krve Páně účastí na eucharistickém průvodu;
· na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
· na slavnost sv. Petra a Pavla (29.6.);
· v den porciunkule (2.8.);
· v den titulární slavnosti (5.7., 15.8.);
· v den výročí posvěcení chrámu (2.10.);
· na slavnost Všech svatých (1.11.) - pouze odpoledne;
· v den vzpomínky na všechny věrné zesnulé (2.11.);
· na slavnost Ježíše Krista Krále;
· jednou za rok v libovolný den, který si zvolí sám věřící a pomodlí se zde Otčenáš a Věřím.

K získání odpustků je potřeba splnit následující předepsané podmínky:

- sv. zpověď (může být i před daným dnem),
- sv. přijímání,
- modlitba na úmysl papeže,
- mít úmysl získat odpustek,
- nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu,
- vykonat předepsaný skutek (je upřesněno v Ohláškách)


Do farnosti dále patří
- kaple sv. Jana Nepomuckého na Salaši: mše sv. v neděli 8:30
- kaple Navštívení Panny Marie v Tupesích: mše sv. v neděli 7:00, v pátek 16:30

Vyhledávání
Ke stažení
Svatá brána Roku milosrdenství se nachází vlevo od hlavního vchodu do baziliky z...
Arcibiskupstvím olomouckým byla vyhlášena veřejná výtvarná soutěž na ztvárnění n...
Zveme vás do baziliky na "Cyklus varhanních koncertů k významným výročím církevn...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2016 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2016