CHRÁMOVÝ SBOR

Nácvik chrámového sboru na Vánoce v bazilice na Velehradě bude probíhat každou sobotu po večerní mši svaté od 19:00 v učebně na faře. První zkouška proběhne v sobotu 3.11.2018. Na programu bude Rybova mše vánoční. Všichni zpěváci a zájemci o zpěv na půlnoční v bazilice jsou srdečně zváni.


Vyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019