DOTACE MINISTERSTVA KULTURY ČR

Restaurování oltářního plátna Nanebevzetí Panny Marie
V roce 2008 bylo zahájeno restaurování oltářního plátna Nanebevzetí Panny Marie, které má v rámci obnovy interiéru baziliky kardinální význam, neboť vyjadřuje zasvěcení celé stavby. Tomu odpovídá jak situování obrazu v presbytáři, tak také umělecká hodnota. Na restaurování obrazu přispělo Ministerstvo kultury v roce 2008 z Programu záchrany movitých kulturních památek částkou 100.000,- Kč.

Celkové náklady na restaurování: 470.800,- Kč.
Finanční spoluúčast: Zlínský kraj 100.000,- Kč, ŘKF Velehrad 39.800,- Kč.
Restaurátorské práce provádí: ak. mal. Radana Hamsíková a ak. mal. Dagmar Hamsíková.
Termín dokončení: rok 2009.


Dotace z Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví
Z Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví bylo MK ČR v letošním roce (2008) poskytnuto 300.000,- Kč na pokračování zabezpečení objektu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.
Římskokatolická farnost Velehrad se podílí 10%, tj. částkou 33.000,- Kč.


Dotace z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2008
V letošním roce byl poskytnuto 2.450.000,- Kč na opravu a rekonstrukce střech baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě - půdorysně nad kaplí Panny Marie křesťanské jednoty, kaplí božského srdce, kaplí sv. Ignáce a nad zákristií.
Vlastník, ŘKF Velehrad, se podílela částkou ve výši 272.000,- Kč.

Vyhledávání
Ke stažení
Svatá brána Roku milosrdenství se nachází vlevo od hlavního vchodu do baziliky z...
Arcibiskupstvím olomouckým byla vyhlášena veřejná výtvarná soutěž na ztvárnění n...
Zveme vás do baziliky na "Cyklus varhanních koncertů k významným výročím církevn...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2016 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2016