KONCERTY V BAZILICE

Neděle
20.5.2018

16:30

Varhanní koncert
ke 160. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech


Na varhany hraje: Pavel Černý

Vstupné dobrovolné

Neděle
27.5.2018
17:30 Slavnostní koncert
Česko-slovenské hudební setkání

Komorní orchestr Istropolitana z Bratislavy
Smíšený pěvecký sbor z Uherského Hradiště
Dirigent: František Macek ml.


Vstupné v předprodeji 150,- Kč
Infocentrum: 571 110 538

Vstupné před koncertem na místě 200,- Kč

Neděle
24.6.2018

16:30

Varhanní koncert
k 130. výročí úmrtí sv. Jana Boska
,

patrona mládeže

Na varhany hraje: Jiří Kovář

Vstupné dobrovolné

Sobota
28.7.2018

19:20

Varhanní koncert
ke 450. výročí úmrtí sv. Stanislava Kostky SJ
,

patrona noviců

Na varhany hraje: Linda Sítková

Vstupné dobrovolné

Neděle
19.8.2018

16:30

Varhanní koncert
k 980. výročí úmrtí sv. Štěpána Uherského
,

patrona Maďarska

Na varhany hraje: Přemysl Kšica

Vstupné dobrovolné

Neděle
30.9.2018

16:30

Varhanní koncert
k 120. výročí úmrtí sv. Šarbela Makhlufa


Na varhany hraje: Ludmila Dvořáková

Vstupné dobrovolné

Neděle
21.10.2018

16:30

Varhanní koncert
k 50. výročí úmrtí sv. P. Pia z Pietrelciny


Na varhany hraje: Martin Kordas

Vstupné dobrovolné

Středa
26.12.2018

16:30

Svatoštěpánský koncert - Hradišťan

Vstupné v předprodeji 250,- Kč
Infocentrum: 571 110 538

Vstupné před koncertem na místě 300,- Kč


Soukromé varhanní koncerty
je možné si domluvit s hlavním varhaníkem farnosti
panem Jakubem Mackem - tel. 777 149 081

Vyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019