KONTAKT

Římskokatolická farnost Velehrad
Stojanovo nádvoří 206
687 06 Velehrad
(IČ: 46956484)

tel.: 572 420 140
e-mail: velehrad@jesuit.cz

Objednávky průvodce bazilikou
571 110 538


Finanční dary na baziliku zasílejte na tyto účty:

173261241/0300 (platby v CZK)
1541504329/0800 (platby v CZK)

1782576243/0800 (platby v EUR)
IBAN: CZ52 0800 0000 0017 8257 6243, BIC: GIBACZPX

Uvádějte variabilní symbol: 863

Na požádání Vám vystavíme potvrzení o přijatém daru.


Vyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019