MINISTRANTI

Nejlepší způsob, jak proniknout do ducha liturgie, je aktivní účast na ní. To mají šanci zakusit zvláštním způsobem ministranti, kteří nosí kromě bílého hábitu na prsou také pro Velehrad typický cyrilometodějský kříž.

Úkoly, které s sebou nese slavení bohoslužby slova a oběti přitom neobstarávají na Velehradě pouze starší ministranti, ale důvěra je dána i menším. Podmínkou je však příprava, která se děje v rámci pátečních ministrantských schůzek (kluci 1.- 5. tř. ve 13:00, 6.- 9. tř. v 15:00).

Ministranti se během roku účastní také výletů a sportovních utkání. Vrchol jejich celoroční činnosti představuje Svatý týden, kdy dostávají mimořádné úkoly, jako je například klepat klepači, když „zvony odletí do Říma.“


velikonoční vigílie (P. Hrašák)
Vyhledávání
Ke stažení
Ve středu 28.6. zveme děti do baziliky v 16:00 na dětskou mši sv. na závěr šk. r...
Všechny kněze a věřící zveme k účasti na národní pouti na Velehradě 5. července....
Malou pouť máme v neděli 9.7. Mše sv. v bazilice budou v 7:30, 10:00, 15:00.
V expozici Bible pro malé a velké máte možnost do 11. června shlédnout kopii nej...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2017 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2017