Finanční mechanismy EHP/Norsko

DOHODA O UDĚLENÍ GRANTU


uzavřená mezi


Komisí Finančních Mechanizmů
založenou Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem
a
Ministerstvem Financí České republiky
reprezentující Českou republiku

pro financování projektu:
CZ0080 - Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky na Velehradě


Českou republikou - Ministerstvem financí byla poskytnuta dotace v celkové maximální výši 542.080 EUR poskytnutých z Národního fondu. Dotace je poskytnuta maximálně ve výši 82,71 % z celkových oprávněných výdajů individuálního projektu CZ0080, jehož příjemcem je Římskokatolická farnost Velehrad.

Partneři projektu

Zlínský kraj
Na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci č.D/1992/2006/KUL poskytl dne 25.10.2006 smluvní straně ŘKF Velehrad dotaci ve výši ve výši 2,802.000,- Kč za účelem realizace Projektu CZ0080.

Diecéze St. Pölten v Rakousku
s finanční podporou arcidiecéze Wien, arcidiecéze Salzburg a farnosti Maria Dreieichen poskytly celkem 16.500 EUR za účelem přípravy a realizace renovace baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.

Římskokatolická farnost Velehrad
hradila ze svých zdrojů (sbírek a darů věřících) kompletní přípravu a další náklady spojené s projektem nad rámec dotace (250.068 Kč)

Celkové uznatelné náklady projektu: 655.398 EUR

Všem děkujeme, Pán Bůh zaplať.

Fotografie z návštěvy velvyslance Norského království lze vidět v záložce Fotogalerie

Vyhledávání
Ke stažení
V neděli 21. ledna vás zveme v 10:00 do baziliky ke slavení mše sv. za jednotu k...
Všechny vás zveme na ples naší velehradské farnosti. Koná se v sobotu 3.2.2018 o...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 11.2.. Zveme vás do...
Na popeleční středu 14.2. jsou mše sv. v bazilice v 6:30 a v 18:00. Je to den př...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2018 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2018