Finanční mechanismy EHP/Norsko

DOHODA O UDĚLENÍ GRANTU


uzavřená mezi


Komisí Finančních Mechanizmů
založenou Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem
a
Ministerstvem Financí České republiky
reprezentující Českou republiku

pro financování projektu:
CZ0080 - Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky na Velehradě


Českou republikou - Ministerstvem financí byla poskytnuta dotace v celkové maximální výši 542.080 EUR poskytnutých z Národního fondu. Dotace je poskytnuta maximálně ve výši 82,71 % z celkových oprávněných výdajů individuálního projektu CZ0080, jehož příjemcem je Římskokatolická farnost Velehrad.

Partneři projektu

Zlínský kraj
Na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci č.D/1992/2006/KUL poskytl dne 25.10.2006 smluvní straně ŘKF Velehrad dotaci ve výši ve výši 2,802.000,- Kč za účelem realizace Projektu CZ0080.

Diecéze St. Pölten v Rakousku
s finanční podporou arcidiecéze Wien, arcidiecéze Salzburg a farnosti Maria Dreieichen poskytly celkem 16.500 EUR za účelem přípravy a realizace renovace baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.

Římskokatolická farnost Velehrad
hradila ze svých zdrojů (sbírek a darů věřících) kompletní přípravu a další náklady spojené s projektem nad rámec dotace (250.068 Kč)

Celkové uznatelné náklady projektu: 655.398 EUR

Všem děkujeme, Pán Bůh zaplať.

Fotografie z návštěvy velvyslance Norského království lze vidět v záložce Fotogalerie

Vyhledávání
Ke stažení
Svatá brána Roku milosrdenství se nachází vlevo od hlavního vchodu do baziliky z...
Arcibiskupstvím olomouckým byla vyhlášena veřejná výtvarná soutěž na ztvárnění n...
Zveme vás do baziliky na "Cyklus varhanních koncertů k významným výročím církevn...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2016 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2016