Svátostí pomazání nemocných se nemocným dostává zvláštní posily od Pána k nesení bolestí a nemocí a umírajícím zvláštní pomoci Boží pro poslední pozemský životní zápas.

Neodmítejte nemocným, starým, umírajícím tuto posilu od Boha a včas volejte kněze.
Požádat o udělení této svátosti můžete pro každého pokřtěného (katolíka), který je vážně nemocen, je před vážnou operací nebo umírá. V naléhavých případech možno volat i v noci na tato tel. čísla: 572 420 140, 572 420 152.

V případě, že se nemocný nachází v nemocnici v Uh. Hradišti, kontaktujte kněze františkána určeného pro službu v nemocnici: P. Antonín Dambowski OFM - tel.: 730 597 388 (adresa bydliště: Mariánské náměstí 200, 686 01 Uh. Hradiště).

Společně (hromadně) při mši sv. se v naší farnosti tato svátost uděluje koncem října. Na Velehradě v bazilice v sobotu 2.11.2019 v 18:00. V Tupesích v neděli 3.11.2019 v 7:00. Na Salaši v neděli 3.11.2019 v 8:30. K udělení této svátosti takto hromadně je potřeba vyplnit přihlášku, která se při vlastní mši sv. odevzdává. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristiích jednotlivých kostelů.


Vyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019