Svátostí pomazání nemocných se nemocným dostává zvláštní posily od Pána k nesení bolestí a nemocí a umírajícím zvláštní pomoci Boží pro poslední pozemský životní zápas.

Neodmítejte nemocným, starým, umírajícím tuto posilu od Boha a včas volejte kněze.
Požádat o udělení této svátosti můžete pro každého pokřtěného (katolíka), který je vážně nemocen, je před vážnou operací nebo umírá. V naléhavých případech možno volat i v noci na tato tel. čísla: 572 420 140, 572 420 152.

V případě, že se nemocný nachází v nemocnici v Uh. Hradišti, kontaktujte kněze františkána určeného pro službu v nemocnici: P. Antonín Dambowski OFM - tel.: 730 597 388 (adresa bydliště: Mariánské náměstí 200, 686 01 Uh. Hradiště).

Společně (hromadně) při mši sv. se v naší farnosti tato svátost uděluje koncem října. Na Velehradě v bazilice v sobotu 3.11.2018 v 18:00. V Tupesích v neděli 4.11.2018 v 7:00. Na Salaši v neděli 4.11.2018 v 8:30. K udělení této svátosti takto hromadně je potřeba vyplnit přihlášku, která se při vlastní mši sv. odevzdává. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristiích jednotlivých kostelů.


Vyhledávání
Ke stažení
Ve středu 27.6. zveme děti do baziliky v 16:00 na dětskou mši sv. na závěr šk. r...
Všechny kněze a věřící zveme k účasti na národní pouti na Velehradě 5. července....
Malou pouť máme v neděli 8.7.. Mše sv. v bazilice budou v 7:30, 10:00, 15:00. Hl...
Zveme vás do baziliky na "Cyklus varhanních koncertů k významným výročím církevn...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2018 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2018