POUTĚ NA VELEHRADĚ 2019

20.1.

10:00

Pouť k Panně Marii Matce jednoty křesťanů - biskup J. Nuzík

17.2.

10:00

Zimní pouť - k 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila (+14.2.869) - arcib. Jan

23.3.
15:00 Pouť děkanátů Kyjov a Veselí nad Moravou - biskup
6.4. 15:00 Pouť děkanátů Zlín a Vizovice - biskup

27.4.

11:00

Pouť k 9. výročí úmrtí kard. Tomáše Špidlíka SJ -

11.5. 15:00 Pouť děkanátu Valašské Klobouky - biskup

1.6.

11:00

Pouť medií v rukou křesťanů - biskup

1.6. 15:00 Pouť děkanátu Vsetín - biskup
15.6. 15:00 Pouť děkanátu Uherský Brod - biskup

4.7.

16:00
19:30
23:00

Mše sv. pro vozíčkáře
Koncert lidí dobré vůle
Půlnoční mše sv. - biskup Vlastimil Kročil

5.7.
Hlavní pouť

6:30
7:30
8:30
9:40
10:30
15:00

Mše sv. - za farníky
Mše sv. - provinciál Tovaryšstva Ježíšova
Mše sv. - novokněží
Růženec v bazilice
Mše sv. na nádvoří - biskupové Moravy a Čech
Mše sv. byzantsko-slovanského ritu - exarcha Ladislav Hučko

7.7.
Malá pouť

7:30
10:00
15:00

Mše sv.
Mše sv. - biskup
Mše sv.

15.8.

10:00

Pouť Matice Velehradské - biskup

24.8.

11:30

XIX. pěší pouť

21.9.
15:00
Pouť děkanátu Uherské Hradiště - biskup
26.10. 15:00

Pouť děkanátu Valašské Meziříčí - biskup

Děkanátní poutě mají tento průběh:
15:00 růženec
16:00 adorace
17:00 mše sv.
Fota z poutí viz Fotogalerie

Pouť v roce 1936

Cyrilometodějské oslavy
Vznik tradice velehradských poutí má kořeny v období sílícího národního obrození. Poté, co přestal být areál velehradského kláštera životním prostorem uzavřené mnišské komunity, začaly Velehrad navště-vovat tisíce poutníků. Důvodem byla tradice, která učinila Velehrad nositelem cyrilometodějského od-kazu. Do historie se mimořádným způsobem zapsaly oslavy v roce 1863, 1885 a v roce 1985. Z poslední zmíněné poutě se komunistický režim pokusil udělat mírovou manifestaci. Vyzněla však jako gesto nenásilného, ale velmi výmluvného politického protestu. V atmosféře nově nabyté svobody se k poutníkům v dubnu roku 1990 připojil i papež Jan Pavel II. Od roku 2000 se stal součástí cyrilo-metodějských oslav také Koncert lidí dobré vůle.
Vyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019