POUTĚ NA VELEHRADĚ 2017

22.1.

10:00

Pouť k Panně Marii Matce jednoty křesťanů - biskup Josef

12.2.

10:00

Zimní pouť - k 1148. výročí úmrtí sv. Cyrila (+14.2.869) - arcib. Jan

1.4.
15:00

Pouť děkanátu Uherské Hradiště - arcib. Jan

22.4.

10:00

Pouť k 7. výročí úmrtí kard. Tomáše Špidlíka SJ - arcib. Jan

4.7.

7:00
16:00
19:30
23:00

Mše sv.
Mše sv. pro vozíčkáře
Koncert lidí dobré vůle
Půlnoční mše sv. - biskup

5.7.
Hlavní pouť

6:30
7:30
8:30
9:40
10:30
15:00

Mše sv. - za farníky
Mše sv. - provinciál Tovaryšstva Ježíšova
Mše sv. - novokněží
Růženec v bazilice
Mše sv. na nádvoří - biskupové Moravy a Čech
Mše sv. byzantsko-slovanského ritu

9.7.
Malá pouť

7:30
10:00
15:00

Mše sv.
Mše sv. - biskup
Mše sv.

15.8.

10:00

Pouť Matice Velehradské - biskup

26.8.

11:30

XVII. Pěší pouť

2.9.

15:00

Pouť děkanátu Uherský Brod - biskup

16.9.
15:00
Pouť děkanátu Valašské Klobouky - biskup
23.9. 15:00

Pouť děkanátů Kyjov a Veselí n. M. - biskup

29.9. 18:00

Pouť k 94. výročí úmrtí A. C. Stojana - biskup

Děkanátní poutě mají tento průběh:
15:00 růženec
16:00 adorace
17:00 mše sv.
Fota z poutí viz Fotogalerie

Pouť v roce 1936

Cyrilometodějské oslavy
Vznik tradice velehradských poutí má kořeny v období sílícího národního obrození. Poté, co přestal být areál velehradského kláštera životním prostorem uzavřené mnišské komunity, začaly Velehrad navště-vovat tisíce poutníků. Důvodem byla tradice, která učinila Velehrad nositelem cyrilometodějského od-kazu. Do historie se mimořádným způsobem zapsaly oslavy v roce 1863, 1885 a v roce 1985. Z poslední zmíněné poutě se komunistický režim pokusil udělat mírovou manifestaci. Vyzněla však jako gesto nenásilného, ale velmi výmluvného politického protestu. V atmosféře nově nabyté svobody se k poutníkům v dubnu roku 1990 připojil i papež Jan Pavel II. Od roku 2000 se stal součástí cyrilo-metodějských oslav také Koncert lidí dobré vůle.
Vyhledávání
Ke stažení
Na štědrý den bude bazilika od 12:00 do 23:00 zavřená. Od 23:40 se budou za dopr...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...
Zesnulý kardinál Tomáš Špidlík SJ je nyní umístěn v sarkofágu za hlavním oltářem...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2017 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2017