POUTĚ NA VELEHRADĚ 2018

21.1.

10:00

Pouť k Panně Marii Matce jednoty křesťanů - biskup Antonín

11.2.

10:00

Zimní pouť - k 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila (+14.2.869) - b. Antonín

14.4.

11:00

Kněžské svěcení MUDr. Martina Uhra a
pouť k 8. výročí úmrtí kard. Tomáše Špidlíka SJ
- arcib. Jan

19.4.

19:00

Mše sv. Studentský Velehrad - b. Martin David

20.4.

16:00

Mše sv. Studentský Velehrad - arcib. Jan Graubner

21.4.

16:00

Mše sv. Studentský Velehrad - P. Tomáš Halík

22.4.

11:30

Mše sv. Studentský Velehrad - P. Petr Havlíček SJ

12.5.

11:00

Pouť medií v rukou křesťanů - biskup Josef Nuzík

12.5. 15:00 Pouť děkanátu Uherské Hradiště - biskup Josef Nuzík
26.5. 15:00 Pouť děkanátu Vsetín - biskup Antonín Baser
16.6. 15:00 Pouť děkanátů Kroměříž a Holešov - arcibiskup Jan

4.7.

7:00
16:00
19:30
23:00

Mše sv.
Mše sv. pro vozíčkáře
Koncert lidí dobré vůle
Půlnoční mše sv. - biskup Vlastimil Kročil

5.7.
Hlavní pouť

6:30
7:30
8:30
9:40
10:30
15:00

Mše sv. - za farníky
Mše sv. - provinciál Tovaryšstva Ježíšova
Mše sv. - novokněží
Růženec v bazilice
Mše sv. na nádvoří - biskupové Moravy a Čech
Mše sv. byzantsko-slovanského ritu - exarcha Ladislav Hučko

8.7.
Malá pouť

7:30
10:00
15:00

Mše sv.
Mše sv. - biskup Antonín Basler
Mše sv.

15.8.

10:00

Pouť Matice Velehradské - biskup Antonín Basler

25.8.

11:30

XVIII. Pěší pouť - biskup Pavel Posád

8.9.

15:00

Pouť děkanátu Uherský Brod - arcibiskup Jan

22.9.
15:00
Pouť děkanátu Valašské Klobouky - biskup Josef Nuzík
29.9. 15:00

Pouť děkanátů Kyjov a Veselí n. M. - arcibiskup Jan

27.10. 15:00

Pouť děkanátů Zlín a Vizovice - biskup

Děkanátní poutě mají tento průběh:
15:00 růženec
16:00 adorace
17:00 mše sv.
Fota z poutí viz Fotogalerie

Pouť v roce 1936

Cyrilometodějské oslavy
Vznik tradice velehradských poutí má kořeny v období sílícího národního obrození. Poté, co přestal být areál velehradského kláštera životním prostorem uzavřené mnišské komunity, začaly Velehrad navště-vovat tisíce poutníků. Důvodem byla tradice, která učinila Velehrad nositelem cyrilometodějského od-kazu. Do historie se mimořádným způsobem zapsaly oslavy v roce 1863, 1885 a v roce 1985. Z poslední zmíněné poutě se komunistický režim pokusil udělat mírovou manifestaci. Vyzněla však jako gesto nenásilného, ale velmi výmluvného politického protestu. V atmosféře nově nabyté svobody se k poutníkům v dubnu roku 1990 připojil i papež Jan Pavel II. Od roku 2000 se stal součástí cyrilo-metodějských oslav také Koncert lidí dobré vůle.
Vyhledávání
Ke stažení
Zveme vás do baziliky na "Cyklus varhanních koncertů k významným výročím církevn...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...
Zesnulý kardinál Tomáš Špidlík SJ je nyní umístěn v sarkofágu za hlavním oltářem...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2018 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2018