Svátost smíření je okamžik setkání člověka s Ježíšem Kristem, který očišťuje jeho duši od hříchu, které spáchal po křtu svatém. K platnému přijetí této svátosti je nutné upřímné a úplné vyznání všech těžkých hříchů, upřímná lítost nad nimi a přijetí svátostného rozhřešení. Věřící (kajícník) může tuto svátost přijímat tak často, jak sám potřebuje.

Svátost smíření (svatá zpověď) se v bazilice uděluje vždy půl hodiny před začátkem každé pravidelné mše sv.. Zpovědnice jsou umístěné za chórovými lavicemi. Je-li zpovědník přítomen, svítí v prostoru baziliky navigace.

Je žádoucí, aby kajícník přišel ke zpovědi připraven. To znamená, že doma si udělal zpytování svědomí a je mu jasné, co chce zpovědníkovi říci, z čeho se chce vyznat. Jako pomůcku k přípravě na sv. zpověď lze použít Zpovědní zrcadlo z Kancionálu nebo jinou podobnou pomůcku.

Kajícníkovi k upřímnosti a úplnosti vyznání má přispět i vědomí, že každý zpovědník je vázán přísným zpovědním tajemstvím, t. zn. že nikdy nemůže nikomu nic říct z toho, co slyšel ve zpovědi.

Pravidelná účast na sv. přijímání žádá také pravidelnou sv. zpověď - v obvyklých případech jednou za měsíc až za dva měsíce.


Vyhledávání
Ke stažení
V neděli 21. ledna vás zveme v 10:00 do baziliky ke slavení mše sv. za jednotu k...
Všechny vás zveme na ples naší velehradské farnosti. Koná se v sobotu 3.2.2018 o...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 11.2.. Zveme vás do...
Na popeleční středu 14.2. jsou mše sv. v bazilice v 6:30 a v 18:00. Je to den př...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2018 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2018