TUZEMSKÉ DOTACE


Oprava národní kulturní památky baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje je věcí nesmírně nákladnou. Proto Římskokatolická farnost Velehrad žádá o finanční pomoc státní orgány České republiky. Tato stránka informuje o dotacích a grantech takto získaných.Vyhledávání
Ke stažení
V expozici Bible pro malé a velké máte možnost do 11. června shlédnout kopii nej...
V neděli 18.6. bude mše sv. v 10:00 zakončena slavnostním průvodem Božího Těla p...
Zveme vás do baziliky na "Cyklus varhanních koncertů k významným výročím církevn...
Všechny kněze a věřící zveme k účasti na národní pouti na Velehradě 5. července....

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2017 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2017