VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ


Výuka náboženství ve šk. roce 2016/2017
na Velehradě:
1. tř.

úterý

11:45

s. Dominika


2. tř.

úterý

12:45

s. Zdeňka

3. tř.

úterý

11:45

P. Petr

fara
4. tř.

čtvrtek

12:45

s. Zdeňka

fara
5. tř.

úterý

12:45

s. Dominika

fara

6. tř.

pondělí

13:30

s. Zdeňka

fara

7. tř. úterý 13:30 s. Zdeňka fara

8.- 9. tř.

pondělí

14:15

Mgr. Filip Macek

fara


Výuka náboženství ve šk. roce 2016/2017
v Tupesích:

1.- 2. tř.

středa

12:45

Mgr. Alena Macková

3. tř.

úterý

13:00

P. Petr

4.- 9. tř.

středa

14:00

br. Václav


Výuka začíná v týdnu od 19. září.


Tým našich katechetů se snaží předat dětem nejen vědomosti, ale motivovat je také k rozhodnutí se pro víru, k vytvoření živého vztahu k Bohu a k aktivnímu životu v církvi. V širším významu má náboženská výchova rozvíjet základní lidské schopnosti, jako je radost, úžas, vděčnost, důvěra, zdravý vztah k sobě samému i sociální vztahy. Zde si náboženství podává ruce s etikou.
Pro výuku jsou používány v nižších ročnících učebnice s pracovními listy z Ostravského katechetického centra, u vyšších ročníků představuje jistotou Katechismus katolické církve. Veškeré úsilí katechetů má pouze doplnit, nikoli nahradit výchovné úsilí rodičů. Hlavní zodpovědnost za (náboženskou) výchovu zůstává stále na nich.
Vyhledávání
Ke stažení
Naše děti a mládež zveme ve středu 30.8. na zahradu u fary na táborák na závěr p...
V expozici Bible pro malé a velké máte možnost do 10. září shlédnout kopii nejvě...
V Cyrilce je do konce prázdnin výstava pravoslavných ikon z Bulharska.
Zveme vás do baziliky na "Cyklus varhanních koncertů k významným výročím církevn...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2017 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2017