VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ


Výuka náboženství ve šk. roce 2017/2018
na Velehradě:
1. tř.

pondělí

11:35

Mgr. Tereza Kovaříková


2. tř.

středa

11:45

s. Dominika

3. tř.

úterý

11:45

P. Petr

fara
4. tř.

pátek

11:35

Mgr. Filip Macek

5. tř.

čtvrtek

12:45

s. Zdeňka

fara

6-7. tř.

středa

12:45

br. Václav

fara

8.- 9. tř.

pondělí

14:45

s. Zdeňka

fara


Výuka náboženství ve šk. roce 2017/2018
v Tupesích:

1.- 2. tř.

úterý

12:45

Mgr. Alena Macková

3. tř.

úterý

13:00

P. Petr

4.- 9. tř.

středa

13:45

Mgr. Alena Macková


Výuka začíná v týdnu od 11. září.


Tým našich katechetů se snaží předat dětem nejen vědomosti, ale motivovat je také k rozhodnutí se pro víru, k vytvoření živého vztahu k Bohu a k aktivnímu životu v církvi. V širším významu má náboženská výchova rozvíjet základní lidské schopnosti, jako je radost, úžas, vděčnost, důvěra, zdravý vztah k sobě samému i sociální vztahy. Zde si náboženství podává ruce s etikou.
Pro výuku jsou používány v nižších ročnících učebnice s pracovními listy z Ostravského katechetického centra, u vyšších ročníků představuje jistotou Katechismus katolické církve. Veškeré úsilí katechetů má pouze doplnit, nikoli nahradit výchovné úsilí rodičů. Hlavní zodpovědnost za (náboženskou) výchovu zůstává stále na nich.
Vyhledávání
Ke stažení
Ve dnech 19.-22.4. se koná Studentský Velehrad. Můžete se účastnit mší sv., kter...
Slavnost prvního sv. přijímání máme letos v bazilice v neděli 27.5. v 10:00. Pop...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2018 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2018