VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ


Výuka náboženství ve šk. roce 2017/2018
na Velehradě:
1. tř.

pondělí

11:35

Mgr. Tereza Kovaříková


2. tř.

středa

11:45

s. Dominika

3. tř.

úterý

11:45

P. Petr

fara
4. tř.

pátek

11:35

Mgr. Filip Macek

5. tř.

čtvrtek

12:45

s. Zdeňka

fara

6-7. tř.

středa

12:45

br. Václav

fara

8.- 9. tř.

pondělí

14:45

s. Zdeňka

fara


Výuka náboženství ve šk. roce 2017/2018
v Tupesích:

1.- 2. tř.

úterý

12:45

Mgr. Alena Macková

3. tř.

úterý

13:00

P. Petr

4.- 9. tř.

středa

13:45

Mgr. Alena Macková


Výuka začíná v týdnu od 11. září.


Tým našich katechetů se snaží předat dětem nejen vědomosti, ale motivovat je také k rozhodnutí se pro víru, k vytvoření živého vztahu k Bohu a k aktivnímu životu v církvi. V širším významu má náboženská výchova rozvíjet základní lidské schopnosti, jako je radost, úžas, vděčnost, důvěra, zdravý vztah k sobě samému i sociální vztahy. Zde si náboženství podává ruce s etikou.
Pro výuku jsou používány v nižších ročnících učebnice s pracovními listy z Ostravského katechetického centra, u vyšších ročníků představuje jistotou Katechismus katolické církve. Veškeré úsilí katechetů má pouze doplnit, nikoli nahradit výchovné úsilí rodičů. Hlavní zodpovědnost za (náboženskou) výchovu zůstává stále na nich.
Vyhledávání
Ke stažení
V sobotu 25.8. v rámci pěší pouti slaví mši sv. v bazilice v 11:30 biskup Pavel ...
Zveme vás do baziliky na "Cyklus varhanních koncertů k významným výročím církevn...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2018 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2018