VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ


Výuka náboženství ve šk. roce 2018/2019
na Velehradě:
1.-2. tř.

úterý

11:30

Mgr. Tereza Kovaříková


3. tř.

úterý

11:45

P. Petr

fara
4. tř.

úterý

12:45 s. Dominika
5. tř.

čtvrtek

12:45

Mgr. Tomáš Chytka

fara

6-7. tř.

pondělí

13:45

s. Zdeňka

fara

9. tř.

úterý 12:45

br. Václav

fara


Výuka náboženství ve šk. roce 2018/2019
v Tupesích:

1.- 2. tř.

úterý

13:00

Mgr. Alena Macková

3., 5. tř.

úterý

13:00

P. Petr

4.- 8. tř.

čtvrtek

13:30

br. Václav


Výuka začíná v týdnu od 10. září.


Tým našich katechetů se snaží předat dětem nejen vědomosti, ale motivovat je také k rozhodnutí se pro víru, k vytvoření živého vztahu k Bohu a k aktivnímu životu v církvi. V širším významu má náboženská výchova rozvíjet základní lidské schopnosti, jako je radost, úžas, vděčnost, důvěra, zdravý vztah k sobě samému i sociální vztahy. Zde si náboženství podává ruce s etikou.
Pro výuku jsou používány v nižších ročnících učebnice s pracovními listy z Ostravského katechetického centra, u vyšších ročníků představuje jistotou Katechismus katolické církve. Veškeré úsilí katechetů má pouze doplnit, nikoli nahradit výchovné úsilí rodičů. Hlavní zodpovědnost za (náboženskou) výchovu zůstává stále na nich.
Vyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019