VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ


Výuka náboženství ve šk. roce 2017/2018
na Velehradě:
1. tř.

pondělí

11:35

Mgr. Tereza Kovaříková


2. tř.

středa

11:45

s. Dominika

3. tř.

úterý

11:45

P. Petr

fara
4. tř.

pátek

11:35

Mgr. Filip Macek

5. tř.

čtvrtek

12:45

s. Zdeňka

fara

6-7. tř.

středa

12:45

br. Václav

fara

8.- 9. tř.

pondělí

14:45

s. Zdeňka

fara


Výuka náboženství ve šk. roce 2017/2018
v Tupesích:

1.- 2. tř.

úterý

12:45

Mgr. Alena Macková

3. tř.

úterý

13:00

P. Petr

4.- 9. tř.

středa

13:45

Mgr. Alena Macková


Výuka začíná v týdnu od 11. září.


Tým našich katechetů se snaží předat dětem nejen vědomosti, ale motivovat je také k rozhodnutí se pro víru, k vytvoření živého vztahu k Bohu a k aktivnímu životu v církvi. V širším významu má náboženská výchova rozvíjet základní lidské schopnosti, jako je radost, úžas, vděčnost, důvěra, zdravý vztah k sobě samému i sociální vztahy. Zde si náboženství podává ruce s etikou.
Pro výuku jsou používány v nižších ročnících učebnice s pracovními listy z Ostravského katechetického centra, u vyšších ročníků představuje jistotou Katechismus katolické církve. Veškeré úsilí katechetů má pouze doplnit, nikoli nahradit výchovné úsilí rodičů. Hlavní zodpovědnost za (náboženskou) výchovu zůstává stále na nich.
Vyhledávání
Ke stažení
Ve středu 27.6. zveme děti do baziliky v 16:00 na dětskou mši sv. na závěr šk. r...
Všechny kněze a věřící zveme k účasti na národní pouti na Velehradě 5. července....
Malou pouť máme v neděli 8.7.. Mše sv. v bazilice budou v 7:30, 10:00, 15:00. Hl...
Zveme vás do baziliky na "Cyklus varhanních koncertů k významným výročím církevn...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2018 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2018