WWW ODKAZY

http://www.velehradinfo.cz - informační servis Velehradu

http://www.maticevelehradska.cz - stránky Občanského sdružení Matice Velehradská, které usiluje o rozvoj poutního místa Velehrad

http://www.jesuit.cz/ - stránky jezuitského řádu

http://mapabohosluzeb.cz/ - časy mší sv. v celé ČR

http://www.thecatholicdirectory.com/ - časy bohoslužeb (mší sv.) ve farnostech celého světa

http://www.radiovaticana.cz/ - stránky Vatikánského rozhlasu v češtině

http://www.velehrad.cz - stránky obce Velehrad

www.stojanov.cz - Poutní a exerciční dům na Velehradě

www.sgv.cz - Stojanovo gymnázium Velehrad

http://www.velehrad.org/ - Velehrad v Londýně (GB)

www.pdvelehrad.cz - pastorační dům Velehrad Dolomity, Jižní Tyrolsko (Itálie)

http://www.ado.cz - Arcibiskupství olomoucké

www.aletti.cz - Centrum Aletti Velehrad - Roma: studijní a výzkumné středisko, zaměřené k podnícení dialogu mezi kulturami a náboženstvími v nové Evropě, které vychází z cyrilometodějské tradice

http://www.poutnik-jan.cz/ - stránky našich přátel, kteří každoročně organizují pěší pouť na Velehrad

http://www.hostyn.cz/ - stránky nejnavštěvovanějšího moravského mariánského poutního místa a občanského sdružení Matice Svatohostýnské

http://www.proglas.cz - radio Proglas

http://www.tvnoe.cz/ - křesťanská televize NOE

http://www.velehrad.eu/ - dny lidí dobré vůle (koncert a další akce v předvečer hlavní pouti)
Vyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019