Zatím žádné komentáře

Ze zprávy pro Velehradský zpravodaj – červen 2015

Místní i návštěvníci si jistě stačili už všimnout, že naše bazilika se od května opět plní lešením – tedy ne celá, ale jen v těch částech, které ještě nebyly opraveny. Je to tak proto, že v říjnu loňského roku obdržela Římskokatolická farnost Velehrad od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v souladu s Integrovaným operačním programem (IOP) Rozhodnutí o poskytnutí dotace za účelem realizace projektu Barokní Velehrad.
Obsahem projektu „Barokní Velehrad“ je:
a) oprava a restaurování kaplí v bočních lodích velehradské baziliky, zákristie, Královské kaple a kaple Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, oboltáří (sv. Ignác a Božské srdce) a chórových lavic;
b) dokončení rekonstrukce elektroinstalace, tzn. osvětlení postranních kaplí v bočních lodích baziliky a rekonstrukce elektroinstalace v půdních prostorách baziliky;
c) dokončení rekonstrukce slaboproudu v bazilice;
d) komplexní oprava a rekonstrukce kaple sv. Vendelína;
e) realizace obnovy refektáře, zimního sálu, chodby a schodiště v objektu Stojanova gymnázia Velehrad;
f) druhá etapa vstupu do areálu, respektive dokončení realizace vstupu do areálu baziliky.
Realizace projektu musí být dokončena do 31.12.2015.
Celková výše dotace činí: 75,104.493,43 Kč, z toho z prostředků EU 63,838 819,41 Kč a státního rozpočtu 11,265 674,02 Kč.
Projekt „Barokní Velehrad“ přímo navazuje na projekt IOP I. s názvem: „Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“, který byl dokončen a završen závěrečnou konferencí v listopadu 2014.

Komentáře jsou uzavřeny .