Zatím žádné komentáře

Ze zprávy pro Velehradský zpravodaj – prosinec 2013

Milí přátelé,
cyrilometodějská pouť letošního roku nám dokázala, že obnovený areál baziliky pojme mnohem více než 60 000 poutníků, kteří se zde shromáždili k hlavní bohoslužbě, kterou vedl papežský legát kardinál Josip Bozanič. Jsme vděčni Pánu Bohu, že nám dal schopnost a prostředky k tomu, aby slavnosti 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu proběhly v důstojném prostředí obnovené baziliky a areálu. Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu a areál pomohli proměnit do této podoby a také všem, kteří nasadili síly pro hladký průběh našich slavností. Z dobrého díla se těší mnozí další poutníci a návštěvníci Velehradu, kteří během roku přijeli z různých míst naší vlasti, z různých míst Evropy i jiných kontinentů. Bazilikou jich za celý minulý jubilejní rok prošlo víc než 260 000. Práce, jak mnozí místní mohou sledovat, nejsou ještě zcela ukončeny. Pracuje se na vynesení základů bývalého opatského domu nad povrch, čímž bude také jasně viditelné, jak probíhala ohradní zeď bývalého cisterciáckého kláštera. Realizace projektu IOP bude ukončena zřejmě v půlce tohoto roku. Z na něj navazujícího dotačního titulu ROP se od jara roku 2014 bude realizovat dokončení napojení poutní cesty růžence s areálem, oprava ohradní zdi v uličce u fary a 1. etapa hlavního nástupu do areálu.

S novou sezónou nabídneme návštěvníkům Velehradu vstup do nově upravených prostor pod bazilikou (bývalé lapidárium). Zájemci si kromě historických základů baziliky a kláštera prohlédnou i novou expozici nazvanou Martyrion XX. století.

Kdo bude dobrým hledačem, najde v jedné z podzemních síní i zlatou růži, kterou bazilice v r. 1985 věnoval už brzy svatořečený papež Jan Pavel II.. Za obnovení těchto muzejních prostor, stejně jako za vytvoření expozic v nich, vděčíme nejen celému týmu IOPu pod vedením Ing. Věry Homoláčové, ale i olomouckému Centru Aletti Velehrad-Roma, zejména jejímu řediteli prof. P. Pavlu Ambrosovi SJ.

 

Komentáře jsou uzavřeny .