Zatím žádné komentáře

Ze zprávy pro Velehradský zpravodaj – prosinec 2014

Milí přátelé,

farnost v minulých měsících po dohodě s Arcibiskupstvím olomouckým požádala o čerpání prostředků z poslední výzvy IOPu tohoto období. Rozhodčími orgány byla naše žádost posouzena kladně. Opravit z této dotace by se měl zbytek baziliky (boční kaple vedle hlavní lodi, kaple královská a kaple Panny Marie, matky jednoty křesťanů, oboltáří Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a sv. Ignáce a zákristie), druhá část hlavního nástupu do areálu, kaple sv. Vendelína a některé prostory a fresky na Stojanově gymnáziu. Realizace tohoto projektu a čerpání této dotace musí být ukončeno v prosinci 2015.

Komentáře jsou uzavřeny .