V jubilejním roce 2013, kdy slavíme 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, jsme se rozhodli v rámci celotáborové hry přiblížit dětem život těchto dvou bratří ze Soluně.
Je sobotní ráno 27. července 2013 a 36 dětí s 10 vedoucími nastupuje ve Starém Městě do vlaku a míří směr Bratřejov, kde se má konat tradiční cvrčkovský tábor. Letos nás jede opravdu hodně, tak využijeme první den k seznamování a poznávání nových kamarádů. Večer se společně vydáváme k nedalekému ohništi do lesa, kde za námi přicházejí svatí Cyril a Metoděj. Z rukou těchto bratří dostávají děti barevné náramky a stávají se tak jejich následovníky. Po celou dobu budou bojovat ve čtyřech družstvech: Gorazdovci (zelení), Angelárovci (žlutí), Klimentovci (modří) a Sávovci (červení). Další den si vyrábějí týmové vlajky a vymýšlí pokřiky svých družstev.

A protože je neděle, jdeme na mši svatou do místního kostela (shodou okolností) svatých Cyrila a Metoděje. Po výborném obědě, který nám uvařily naše paní kuchařky, se děti vydávají po dvojicích hledat ztraceného Cyrilova krahujce a plní při tom různé úkoly. Třetí den začíná náročně a vypadá to, že se hodně naběháme. Odpoledne vyráží družstva do vesnice a snaží se vyměnit špendlík za jiné poklady, které jim nabídnou místní lidé. Večer všichni přijímáme pozvání ke králi a královně, abychom jim předali naše cenné vyměněné dary a na oplátku dostali táborová trička.

V úterý za námi přijíždí na návštěvu otec Václav. Deštivé počasí nepřeje původnímu plánu, a tak místo výletu zůstáváme na faře. Odpoledne si každý tým vyrobí dva pohanské bůžky, které později ve vzájemných zápasech zničí na znamení toho, že jako křesťané věříme v jednoho Boha. Ve středu se probouzíme po noční hře a v průběhu dne prověřujeme svoje schopnosti v mnoha disciplínách a snažíme se získat co nejvíce cvrčíků – cvrčíka síly, míření, ranhojiče, moudrosti, květin, umění a další. Ve čtvrtek nás čeká velká hra přes louky a lesy, kde jsme nucení si navzájem pomáhat, podepřít unaveného, nést chromého nebo vést slepého. Na konci nás ale čeká nápoj, který všechny zase uzdraví. Odpoledne za námi přijíždí otec Petr a my chystáme oltář, svíčky, květiny a kříž, aby večerní mše mohla být na zahradě pod širým nebem. Večer zakončíme táborákem s opékáním špekáčků.

Poslední den musíme zabojovat a snažit se získat poslední body. Snaha se vyplácí a večer dostáváme všichni diplomy a jdeme si vybrat odměny do Síně slávy. Tábor zakončujeme diskotékou na zahradě a teď už jen zbývá poslední noc v Bratřejově, zítra hurá domů a už teď se těšíme na další rok!

 

Šárka