• Srp2018

  Milí přátelé, velehraďané a příznivci Velehradu. Všichni asi s potěšením sledujeme, že se nám prostranství okolo baziliky proměňuje do nové krásy. Poutní místo Velehrad prodělalo v uplynulých dvou a půl letech zásadní změnu srovnatelnou svým rozsahem pouze se stavebními pracemi, které si ve velehradském klášteře vynutil rozsáhlý požár v roce...

 • Asi každý občan Velehradu pozorně sleduje, co se to děje v centru naší obce. Celé historické jádro se dostává do nové podoby. I když si na konečný stav ještě nějaký čas počkáme, mnohé už lze vidět nyní. Asi už každý ví, že do provozu se nám podařilo uvést dvě budovy....

 • Vážení občané Velehradu. V těchto měsících jste svědky obnovy velehradského poutního areálu, která se vás v nemalé míře dotýká zvýšenou mírou hluku, prašnosti a dopravního provozu. Děkuji Vám tedy za vaši dosavadní trpělivost a nadále o ni prosím. Odměnou bude pro nás všechny přetvoření velehradského poutního areálu do podoby, na...

 • Čas se nám nezadržitelně posunuje dopředu a s ním pokračují i práce na našich stavbách. Pro vnějšího pozorovatele je to nejvíc vidět na novostavbě hygienických zařízení vedle Cyrilky. Obě části stavby – WC pro muže i ženy – stojí už v plné velikosti. V následujících měsících se budou provádět vnitřní...

 • Všichni v obci velehradské i její návštěvníci si už jistě stačili všimnout, že avízovaná příprava areálu Velehradu na Jubileum 2013 už začala. Výběrové řízení na práce v bývalé sýpce a konírně a na zbudování nových WC na farní zahradě vedle Cyrilky vyhrála společnost OHL ŽS a.s. z Brna. Technický dozor...

 • Římskokatolická farnost Velehrad se snaží získat dotace pro obnovu baziliky jak ze zdrojů státních tak evropských. Uvádíme krátký přehled o dotacích udělených nám pro tento rok 2008. Dotace Ministerstva kultury ČR – Na zahájení restaurování plátna „Nanebevzetí Panny Marie“ z hlavního oltáře z Programu záchrany movitých kulturních památek: 100.000,- Kč....

 • V dubnu roku 2008 byl areál poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, tvořený budovami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými znaky, prohlášen za národní kulturní památku s nabytím právní účinnosti od 1.7.2008. V tomto roce obdržela farnost dotaci z MK...

 • V letošním roce byla dokončena oprava střešního pláště nad hlavní lodí baziliky a nad transeptem. Byla dokončena náročná oprava a rekonstrukce 1. nadzemního podlaží – zázemí baziliky, která spočívala zejména v dokončení kompletačních stavebních prací, položení nové podlahy a zrestaurování kapitulní síně. Tyto práce byly hrazeny z finančních prostředků ministerstva...

 • Díky dotaci ze státního rozpočtu České republiky na rok 2007 mohou i nadále plynule pokračovat opravy velehradské baziliky. V nemalé míře i díky finanční pomoci Zlínského kraje na dokončení opravy a restaurování kaple sv. Andělů strážných v pravé postranní lodi baziliky. V současné době je před dokončením oprava střešního pláště...

 • Na začátku nového církevního roku chci pozdravit Vás všechny čtenáře Velehradského Zpravodaje a seznámit Vás krátce s děním v bazilice a farnosti za poslední půlrok. Po náročné opravě věží baziliky jsme letos přistoupili díky dalším dotacím z Ministerstva kultury ČR k dalším opravám střechy a také lapidária a prostor přiléhajících...