Ve farnosti se během školního roku schází každý pátek dvě společenství dětí, která si říkají Cvrčci. Obě skupinky, dělící se na mladší a starší, jsou otevřeny všem dětem, které zde mají možnost získat smysl pro společenství a rozvíjí zde přirozeně také svůj duchovní rozměr.

Děti se schází každý pátek v 16:00 před vchodem do Poutní prodejny. Na připravený program navazuje dětská mše, která začíná v bazilice v 18:00. Během roku se pořádají také výlety a poutě.

Celoroční činnost každoročně vyvrcholí prázdninovými pobyty na farách v atraktivním prostředí.

Cvrčci si vytvořili své vlastní stránky, kde jsou aktuální informace o jejich činnosti: www.cvrcci.blog.cz

Barborka 2015

Klimentek 2014

Křtiny 2014

Brdo 2013

Kroměříž 2012

Barborka 2012

Traplice 2011

Svatý Kopeček 2011

Svatý Hostýn 2010

Trnava 2009

Vracov 2009

Řím 2009

Malenovice 2008

Svatý Hostýn 2008

Barborka 2007

Krakov 2007

Tovaryšstvo Ježíšovo 2006