Nejlepší způsob, jak proniknout do ducha liturgie, je aktivní účast na ní. To mají šanci zakusit zvláštním způsobem ministranti, kteří nosí kromě bílého hábitu na prsou také pro Velehrad typický cyrilometodějský kříž.
Úkoly, které s sebou nese slavení bohoslužby slova a oběti přitom neobstarávají na Velehradě pouze starší ministranti, ale důvěra je dána i menším. Podmínkou je však příprava, která se děje v rámci pátečních ministrantských schůzek (kluci 1.- 5. tř. ve 13:00, 6.- 9. tř. v 15:00).

Ministranti se během roku účastní také výletů a sportovních utkání. Vrchol jejich celoroční činnosti představuje Svatý týden, kdy dostávají mimořádné úkoly, jako je například klepat klepači, když „zvony odletí do Říma.“