Nedělní dětské minikatecheze jsou nabízeny rodičům dětí předškolního věku, kteří přicházejí na mši sv. v 10:00. Své děti můžete přivést nebo poslat na bohoslužbu slova do prostoru před kapitulní síní (za sakristií), kde se jich ujmou zkušené katechetky. Děti odejdou z prostoru baziliky po vstupní modlitbě a vrátí se zpět na přinášení obětních darů. Dětem se v té době, pro ně přístupnou formou, ztvární evangelium dané neděle, přiblíží důležité biblické postavy a podobně. Malé děti takto mohou prožívat mši sv. lépe a s větším užitkem.

Případné dotazy vám ráda zodpoví paní Alexandra Chytková (Saša): 604 213 987, saschyt@seznam.cz. 

Do týmu, který minikatecheze vede, dále patří: Irena Nováková (Irča), Petra Číhalová (Bedla), Eva Šuránková (Evik), Šárka Mošťková (Šárka), Adéla Ševčíková (Áďa), Julie Kovaříková (Julča), Lenka Bublíková (Lenka), Magda Šlachtová (Magda), Martina Lukášová (Martina).

Rozpis pro rok 2021 – 2022 naleznete zde:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GVF3q-2Nb-WH_MsTM8MpYIPr5tNnbo-GXdxHLXoDukw/edit?fbclid=IwAR343GUWa6jKWg9wBGcVWx4Uo2HDZPzWqanid2Ba-by_Egj1m0zPcTS-N9A#gid=0