Římskokatolická farnost Velehrad

Stojanovo nádvoří 206
687 06 Velehrad
(IČ: 46956484)

tel.: 572 420 140
e-mail: velehrad@jesuit.cz

Objednávky průvodce bazilikou:

tel.: 571 110 538

Finanční dary na baziliku zasílejte na tyto účty:

173261241/0300 (platby v CZK)
1541504329/0800 (platby v CZK)

1782576243/0800 (platby v EUR)
IBAN: CZ52 0800 0000 0017 8257 6243, BIC: GIBACZPX

Uvádějte variabilní symbol: 863
Na požádání Vám vystavíme potvrzení o přijatém daru.