Výuka náboženství ve šk. roce 2020/2021 na Velehradě

1. třída středa 11:30 Mgr. Tereza Kovaříková
2. třída úterý 11:30 Mgr. Tomáš Chytka
3. + 4. třída čtvrtek 13:10 P. Josef Čunek fara
5. třída pondělí 12:45 Bc. Vojtěch Fojt fara
6. + 7. třída středa 13:40 Bc. Vojtěch Fojt fara
8. třída úterý 12:45 Bc. Vojtěch Fojt fara

Výuka náboženství ve šk. roce 2020/2021 v Tupesích

Výuka začíná v týdnu od 14. září.

 

Tým našich katechetů se snaží předat dětem nejen vědomosti, ale motivovat je také k rozhodnutí se pro víru, k vytvoření živého vztahu k Bohu a k aktivnímu životu v církvi. V širším významu má náboženská výchova rozvíjet základní lidské schopnosti, jako je radost, úžas, vděčnost, důvěra, zdravý vztah k sobě samému i sociální vztahy. Zde si náboženství podává ruce s etikou.
Pro výuku jsou používány v nižších ročnících učebnice s pracovními listy z Ostravského katechetického centra, u vyšších ročníků představuje jistotou Katechismus katolické církve.

Veškeré úsilí katechetů má pouze doplnit, nikoli nahradit výchovné úsilí rodičů. Hlavní zodpovědnost za (náboženskou) výchovu zůstává stále na nich.