Výuka náboženství ve šk. roce 2019/2020 na Velehradě

1. tř. pondělí 11:35 Mgr. Tereza Kovaříková
2. tř. středa 11:45 S. Dominika
3. tř. úterý 11:45 P. J. Čunek
4. tř. pondělí 12:45 Mgr. Tomáš Chytka fara
5. tř. čtvrtek 12:45 S. Zdeňka fara
6. + 7. tř. středa 13:30 br. V. Dlapka fara

Výuka náboženství ve šk. roce 2019/2020 v Tupesích

Výuka začíná v týdnu od 10. září.

 

Tým našich katechetů se snaží předat dětem nejen vědomosti, ale motivovat je také k rozhodnutí se pro víru, k vytvoření živého vztahu k Bohu a k aktivnímu životu v církvi. V širším významu má náboženská výchova rozvíjet základní lidské schopnosti, jako je radost, úžas, vděčnost, důvěra, zdravý vztah k sobě samému i sociální vztahy. Zde si náboženství podává ruce s etikou.
Pro výuku jsou používány v nižších ročnících učebnice s pracovními listy z Ostravského katechetického centra, u vyšších ročníků představuje jistotou Katechismus katolické církve.

Veškeré úsilí katechetů má pouze doplnit, nikoli nahradit výchovné úsilí rodičů. Hlavní zodpovědnost za (náboženskou) výchovu zůstává stále na nich.