• Lis2019

  Dne 9. 9. 2013 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava projektovou žádost Římskokatolické farnosti Velehrad s názvem „Velehrad – infrastruktura podporující rozvoj cestovního ruchu“, vedenou pod registračním číslem CZ.1.12/3.1.00/43.02147. Dotace byla poskytnuta v souladu s operačním programem: CZ.1.12 ROP NUTS II Střední Morava. Komplementární projekt Římskokatolické farnosti Velehrad řešil aktivity, které...

 • Kronika projektu Barokní Velehrad Projekt „Barokní Velehrad“ navazuje na projekt „Velehrad-centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“. Cílem projektu byla obnova a vytvoření podmínek pro využití památkového objektu klášterního areálu ve Velehradě. Proběhla obnova dalších částí velehradského klášterního komplexu s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. V tomto...

 • Kronika projektu IOP Dne 30. 11. 2009 vydalo Ministerstvo kultury ČR pro projekt Římskokatolické farnosti Velehrad Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace byla poskytnuta v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007-2013. Hlavním cílem předkládaného projektu byla obnova a oživení národní kulturní památky Velehradu a její využití pro nové kulturní a vzdělávací...

 • Srp2018

  Konečně máme po mnoha létech usilovné práce hotovo. Lešení z baziliky zmizelo a my nyní s úžasem objevujeme krásu a barevnost jednotlivých částí této významné stavby. Za celá ta léta došlo nejen k obnově baziliky a jejího podzemí, ale i jejího okolí, celého poutního areálu. „Podařilo se obrovské dílo“, „Velehrad...

 • Místní i návštěvníci si jistě stačili už všimnout, že naše bazilika se od května opět plní lešením – tedy ne celá, ale jen v těch částech, které ještě nebyly opraveny. Je to tak proto, že v říjnu loňského roku obdržela Římskokatolická farnost Velehrad od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v...

 • Milí přátelé, farnost v minulých měsících po dohodě s Arcibiskupstvím olomouckým požádala o čerpání prostředků z poslední výzvy IOPu tohoto období. Rozhodčími orgány byla naše žádost posouzena kladně. Opravit z této dotace by se měl zbytek baziliky (boční kaple vedle hlavní lodi, kaple královská a kaple Panny Marie, matky jednoty...

 • Milí přátelé, v minulém Zpravodaji jsem vyslovil naději, že vám a všem návštěvníkům Velehradu budeme moci opět nabídnout vstup do podzemních prostor baziliky. Těší mě, že se tak stalo a že lidé s tím novým, co zde vzniklo (nejen v podzemí), jsou spokojeni a mnozí přímo i nadšeni.Mnozí z vás...

 • Milí přátelé, cyrilometodějská pouť letošního roku nám dokázala, že obnovený areál baziliky pojme mnohem více než 60 000 poutníků, kteří se zde shromáždili k hlavní bohoslužbě, kterou vedl papežský legát kardinál Josip Bozanič. Jsme vděčni Pánu Bohu, že nám dal schopnost a prostředky k tomu, aby slavnosti 1150 let od...

 • Milí přátelé. To, na co jsme se po mnoho měsíců a let připravovali, je tady. Za několik málo dní, vlastně už jen hodin, oslavíme příchod sv. Cyrila a Metoděje na Moravu před 1150 lety. Počítadlo Jubilea na našem webu www.farnostvelehrad.cz už ukazuje jednotkové číslo. Velehrad je opravený, vyzdobený, připravený přijmout...

 • Milí přátelé, velehraďané a příznivci Velehradu. Mnozí z těch, kteří přicházeli na Velehrad během léta, pronášeli věty podobného typu: Je to tu teď úplně jiné; je to tu krásné; vypadá to opravdu hezky; těšíme se, až se to celé dokončí atd. Myslím, že se s tím dá souhlasit, že jádro...