Kronika projektu Velehrad-centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy

Kronika projektu IOP

Dne 30. 11. 2009 vydalo Ministerstvo kultury ČR pro projekt Římskokatolické farnosti Velehrad Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace byla poskytnuta v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007-2013. Hlavním cílem předkládaného projektu byla obnova a oživení národní kulturní památky Velehradu a její využití pro nové kulturní a vzdělávací služby. Projekt s názvem Velehrad-centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“ je projektem vzorovým, který má sloužit jako modelový příklad pro další projekty obnovy a využití obdobného typu památek. Z toho důvodu byla zpracována a při závěrečné konferenci prezentována vzorová metodika obnovy – Kronika projektu.

 

Komentáře jsou uzavřeny .