BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. CYRILA A METODĚJE

Každý den máte možnost přijmout svátost smíření.
Zpovídá se vždy půl hodiny před každou mší sv.
Každou druhou neděli v měsíci se v 15:00 slaví mše sv. v byzantsko-slovanském ritu.

Prohlídka baziliky není dovolena, probíhá-li nějaká bohoslužba

Prohlídku baziliky s průvodcem není možné konat bez předchozí domluvy na infocentru.
Vedoucí skupin se hlásí na infocentru, kde před prohlídkou provedou platbu.
Prohlídky hlaste včas, nejlépe minimálně 14 dní dopředu na:
info@velehradinfo.cz; 571 110 538 (infocentrum) nebo 572 420 140 (fara).
Prohlídka trvá cca 50 minut.
Ceník viz http://www.velehradinfo.cz/vstupne/

Návštěva mimo prohlídkovou dobu je zpoplatněna zvláštním příplatkem ve výši 800,-Kč za každou započatou hodinu - nutno mít předem domluveno!

Bohoslužby

Salaš – Kaple sv. Jana Nepomuckého – MŠE SV. V NEDĚLI 10:30

Tupesy – Kaple Navštívení Panny Marie – MŠE SV. V NEDĚLI 8:30, V PÁTEK 16:30

 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY lze v naší bazilice získat v tyto dny:

· účastí na obřadech Zeleného čtvrtku;
· účastí na obřadech Velkého pátku;
· účastí na obřadech Velikonoční vigilie;
· na neděli Božího milosrdenství - adorace před svatostánkem, Otčenáš, Věřím, invok. Ježíši, důvěřuji Ti;
· při slavnosti prvního svatého přijímání;
· na slavnost Těla a Krve Páně účastí na eucharistickém průvodu;
· na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
· na slavnost sv. Petra a Pavla (29.6.);
· v den porciunkule (2.8.);
· v den titulární slavnosti (5.7., 15.8.);
· v den výročí posvěcení chrámu (2.10.);
· na slavnost Všech svatých (1.11.) - pouze odpoledne;
· v den vzpomínky na všechny věrné zesnulé (2.11.);
· na slavnost Ježíše Krista Krále;
· jednou za rok v libovolný den, který si zvolí sám věřící a pomodlí se zde Otčenáš a Věřím.

K získání odpustků je potřeba splnit následující předepsané podmínky:

- sv. zpověď (může být i před daným dnem),
- sv. přijímání,
- modlitba na úmysl papeže,
- mít úmysl získat odpustek,
- nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu,
- vykonat předepsaný skutek (je upřesněno v Ohláškách)