„Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“ (Lk 19,40)

 
Více než tři sta let po příchodu soluňských bratří na Moravu osídlili údolí říčky Salašky u nedaleké trhové vsi Veligradu cisterciáčtí mniši. Nevědomky tak v jistém slova smyslu položili další kamínek do mozaiky duchovního dědictví Velehradu, které charakterizuje setkávání východní a západní kultury. Mniši s sebou kromě obtížně uchopitelného duchovního bohatství přinesli vyspělou západní kulturu. V první polovině 13. století vystavěli klášter, který se svojí uměleckou hodnotou rovnal předním evropským klášterním stavbám. Dnes nás o tom mohou přesvědčit dochované bohatě profilované portály, hlavice sloupů, svorníků, klenební žebra a další fragmenty, z nichž bylo vytvořeno lapidárium (lat. lapis = kámen). Návštěvníkům Velehradu se nabízí možnost sestoupit do „podpalubí lodi baziliky“ a rajského dvora a seznámit se s do kamene tesaným odkazem mnichů na 400 metrů dlouhé trase. Mimořádnou pozornost si zde zasluhuje dochovaný vstupní portál do refektáře, náhrobníky s tzv. mluvícími znameními, náhrobek olomouckého probošta Alexia s datem 1282, a bohatě zdobené hlavice sloupů. Součástí prohlídky je také komplex barokních krypt s tajemnou atmosférou. V opravených prostorách najdeme expozici Martyrion – svědkové víry XX. století.

 

Prohlídka prostor začíná na infocentru zakoupením si vstupenky. Aktuální ceny vstupů a otvírací dobu najdete na http://www.velehradinfo.cz/.
Prohlídky jsou bez průvodce.

Zájemci si mohou na inofcentru zakoupit doprovodný text nebo zapůjčit osobního mediálního audioprůvodce.