Ve farnosti se během školního roku schází každý pátek dvě společenství dětí, která si říkají Cvrčci. Obě skupinky, dělící se na mladší a starší, jsou otevřeny všem dětem, které zde mají možnost získat smysl pro společenství a rozvíjí zde přirozeně také svůj duchovní rozměr.

Děti se schází každý pátek v 16:00 před vchodem do Poutní prodejny. Na připravený program navazuje dětská mše, která začíná v bazilice v 18:00. Během roku se pořádají také výlety a poutě.

Celoroční činnost každoročně vyvrcholí prázdninovými pobyty na farách v atraktivním prostředí.

Letošní farní tábor proběhne od 6. do 13. července a je určen pro děti, které jsou letos v 1. - 7. třídě. Hlavní vedoucí i kontaktní osobou je Nela Obdržálková. Více informací a přihlášky naleznete níže:

 

Cvrčci si vytvořili své vlastní stránky, kde jsou aktuální informace o jejich činnosti: www.cvrcci.blog.cz

Bratřejov 2014

Bratřejov 2013

Charváty u Ol. 2012

Dřevohostice 2011

Velký Újezd 2011

Pačlavice 2010

Radějov 2010

Bratřejov 2009

Dědice 2009

Bratřejov 2008

Hruška 2008

Bratřejov 2007

Bratřejov 2006

Švábenice 1997

Lubina 1996

Sobotín 1999