Přesto, že léto už je dávno za námi, ještě teď vzpomínáme a čerpáme z nezapomenutelných zážitků z tábora ve Velkém Újezdu u Olomouce, kam jsme ve dnech 9.-16.7.2011 vyrazili s mladšími cvrčky. A jaké bylo naše letošní téma? Příběh Noema a jeho rodiny. Prožívali jsme s ním jeho radosti i těžkosti. Byli jsme při tom, když si Bůh Noema vyvolil jako jediného spravedlivého ve zkaženém a hříšném světě. A tak Noe postavil velkou archu, kam vzal svou ženu a své tři syny s jejich ženami a od každého ze zvířat po páru, aby se zachránili před potopou, kterou se Bůh chystal seslat na zemi. Děti byly rozděleny do tří skupin a staly se tak pomocníky Noema a jeho synů.
Nelehké úkoly zdolávalo družstvo Šémovců (v čele se synem Šémem), se kterými se utkávali Chámovci (se svým vedoucím Chámem) a navzájem zápasili i spolupracovali s Jefetovci (podle Noemova syna Jefeta).

Ve sportovních a bojových hrách byla důležitá rychlost, hbitost i síla. Při stavbě archy zase mohly děti zapojit svoji fantazii a o tom, že byli opravdu kreativní, svědčily nádherné archy vyrobené z přírodních materiálů. Divadelní nadání jsme mohli zase vidět, když děti hrály scénky o marnotratném synu, které byly mimořádně podařené a vtipné a poodhalily mnohé herecké talenty!

Na výlet jsme se vydali krásnou cestou lesem i podél luk a polí k pramenu řeky Odry! I když samotný pramen nebyl takový, jak jsme si ho představovali, protože byl docela znečištěný, jeho blízké okolí bylo nádherné, a tak jsme tam po delší příjemné procházce vybalili řízky, které nám nachystaly naše úžasné kuchařky, a posilnili se na zpáteční cestu.

A co by to byl za křesťanský tábor bez dávky duchovního programu! V neděli za námi přijel z Velehradu otec Petr, abychom společně sloužili mši svatou v místním kostele a ve středu nás navštívil novokněz otec Libor, který nám všem po mši na zahradě udělil individuální novokněžské požehnání.

Vše dobře skončilo jak s námi, kteří jsme se zdraví zase vrátili domů, tak i s Noemem a jeho rodinou, kterým Bůh na znamení smlouvy vytvořil na obloze duhu. A co říct na závěr? Snad jen to, že už teď je čas začít připravovat další tábor, ale hlavně těšit se na nové zážitky a kamarády. Tak neváhejte, děti, a vyražte s námi.

 

Šárka