Zatím žádné komentáře

Ze zprávy pro Velehradský zpravodaj – prosinec 2015

Konečně máme po mnoha létech usilovné práce hotovo. Lešení z baziliky zmizelo a my nyní s úžasem objevujeme krásu a barevnost jednotlivých částí této významné stavby. Za celá ta léta došlo nejen k obnově baziliky a jejího podzemí, ale i jejího okolí, celého poutního areálu. „Podařilo se obrovské dílo“, „Velehrad se za poslední léta neskutečně proměnil do krásy“, říkají ti, kteří zde nebyli několik let. My, kteří jsme toto dílo organizovali a tvořili, jsme rádi za takové hodnocení. Za sebe mohu říct, že jsem při tom všem náročném zakoušel hmatatelnou přízeň a pomoc nebešťanů. Aniž si to asi uvědomujeme nebo jsme schopni si připustit, před našima očima se odehrál zázrak proměny starého v nové. Stali jsme se účastni zázraku. Bůh své zázraky koná na lidech a s lidmi. Děkujeme tedy Bohu, že jsme směli být účastni tohoto Jeho díla mezi námi. Děkujeme Mu, že poslal na toto místo v pravý čas takové lidi, kteří byli schopni splnit požadavky na ně kladené ve formě dodržení předpisů k získání dotace a k její realizaci. Zázrakem je i to, jak malý tým dokázal v tak limitovaném čase všechno spolehlivě zvládnout. Jména těchto statečných jsou: Ing. Věra Homoláčová, PhDr. Josef Homoláč, Marcela Vaňková, Marta Jelínková, Ing. Jana Březinová, Ing. Ladislava Lesová, Kristýna Trňáková, Ing. Miroslav Machala, Marie Vojáčková, bratr Václav Dlapka SJ. Všem těmto a všem ostatním, kteří se jakkoli podíleli na obnově tohoto poutního místa, mnohokrát a velmi děkuji. Tím myslím i na ty, kteří se za toto dílo modlili a obětovali.

Jak jsme mnozí zaregistrovali, letošní projekt Barokní Velehrad byl oficiálně ukončen 26. listopadu závěrečnou konferencí. Do konce roku probíhají ještě dokončovací práce. Od 1.1.2016 začínáme ve vztahu k dotaci fungovat v režimu tzv. udržitelnosti. Tzn., že 5 let musíme všechny opravené a vybudované části areálu ponechat v takovém stavu, v jakém se nacházely při kolaudaci. Navíc musíme splnit kvóty návštěvnosti tohoto místa. Abychom v tomto směru obstáli, má farnost ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým vytvořenou „akční skupinu“, která má za úkol toto zajišťovat a hlídat. Patří tam, zejména všichni pracovníci našeho infocentra a průvodci.

Farnost nyní, jak věřím, na delší čas s velkými opravami skončila. Zdá se ale, že práce podobného charakteru zde budou pokračovat. Arcibiskupství olomoucké plánuje získat dotaci pro opravu ohradní zdi okolo celého areálu a některých doposud neopravených částí zdejšího gymnázia. Tak si přejme, aby se i toto dílo dobře podařilo.

Opravená bazilika je připravena na velkou historickou událost. Možná jste zachytili, že 8. prosince tohoto roku vyhlásil papež František Svatý rok Božího milosrdenství a otevřel v Římě v chrámu sv. Petra Svatou bránu. Zároveň dal dovolení biskupům jednotlivých diecézí, aby určili ve svých diecézích chrámy, které budou také obdařeny darem Svaté brány pro tento rok. Z ustanovení arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera patří Velehrad mezi ně. V neděli 24. ledna 2016 můžeme být tedy svědky toho, že poprvé v dějinách tohoto poutního místa bude v bazilice při mši sv. v 10:00 otevřena biskupem Josefem Hrdličkou Svatá brána Roku milosrdenství. Svatý rok bude trvat do 20.11.2016.

Komentáře jsou uzavřeny .