Zatím žádné komentáře

Zpráva pro Velehradský zpravodaj – červenec 2013

Milí přátelé.
To, na co jsme se po mnoho měsíců a let připravovali, je tady. Za několik málo dní, vlastně už jen hodin, oslavíme příchod sv. Cyrila a Metoděje na Moravu před 1150 lety. Počítadlo Jubilea na našem webu www.farnostvelehrad.cz už ukazuje jednotkové číslo. Velehrad je opravený, vyzdobený, připravený přijmout davy poutníků. Z tisícové obce se na několik desítek hodin stane mnohatisícové město plné pohybu, života, radostné nálady.

Chci poděkovat všem za obrovské úsilí a nasazení, které věnovali přípravě tohoto výročí. Mám na mysli zejména tým projektu IOP pod vedením Ing. Věry Homoláčové, který po stavební a technické stránce renovoval baziliku a přilehlý areál, mám na mysli tým našich farních spolupracovníků při bazilice, kteří s trpělivostí snášeli tíhu oprav (sakristáni, uklízečky), mám na mysli ty, kteří nám pomáhali ze strany arcibiskupství, obce Velehrad i Zlínského kraje.

Podařilo se nám mnohé. Farnost připravila poutní místo k oslavám, jak nejlépe podle svých sil a možností dokázala. Na opraveném nádvoří jsme mohli letos krásně konat průvod Božího Těla. Z baziliky zvenku i vevnitř zmizelo lešení. Hlavní loď baziliky s transeptem a presbytářem se skví v nové kráse. Dokončuje se generální oprava varhan. Jejich tóny se opět naplno poprvé rozezní v plné kráse 6.7., kdy vás v 19:00 zveme do baziliky na varhanní koncert ke cti sv. Cyrila a Metoděje. Každý si jistě všiml, že opravená a zpřístupněná je i Cyrilka. Po výstavě kaligrafie, která tam nyní probíhá, tam bude od 1.7. po celé prázdniny přístupná výstava „Diktatura versus naděje“. Mnohému z vás jistě neuniklo, že vytvořením otvoru v ohradní zdi došlo k přímému propojení poutní cesty růžence s areálem baziliky a tím snadnějšímu přístupu do našeho areálu pro pěší od Starého Města.

Areál a bazilika začaly přijímat velké počty poutníků nejen o děkanátních poutích, ale obecně vůbec. Některé školy zareagovaly na nabídku výukových programů, které farnost ve spolupráci s Maticí Velehradskou připravila pro žáky a studenty. Bazilika je některé dny plně obsazená poutníky ke slavení mší sv. anebo turisty, kteří žádají prohlídku s výkladem. Zde patří velké poděkování všem našim skvělým průvodkyním Anežce, Saši, dvěma Petrám, Katce a Kristýnce, že naši hosté odcházejí spokojeni a s novými poznatky o tomto poutním místě.
Důležitým místem celého areálu se stalo infocentrum, které vykazuje návštěvnost několika tisíc lidí za měsíc. Kromě informací, které se zde turistům poskytují, je možné si tam zakoupit i různé drobné upomínkové předměty. Jedním z nich je i farností vydaný nový stolní Velehradský kalendář na rok 2014.

Do poutě se nám bohužel, díky různým technickým komplikacím, nepodaří zpřístupnit ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje Velehradské muzeum a Muzeum bible. Podobně je na tom i podzemí baziliky. S otevřením těchto expozic musíme počkat do podzimku. Po pouti začnou také živě práce na obnovení základů opatského domu. Tím se ukončí práce finančně pokryté z programu IOP.
Z událostí, které nás v blízké budoucnosti čekají, bych chtěl vyzdvihnout zejména jednu, která není až tak úplně obvyklá. Vše je připraveno k tomu, aby jeden z našich statečných otců jezuitů, jemuž komunisté zakázali, aby byl pohřben na Velehradě, byl sem na náš hřbitov přenesen. Stane se tak v neděli 25. srpna tohoto roku, kdy po mši sv. v bazilice v 15:00 ostatky P. Antonína Zgarbíka SJ spočívající doposud v Jankovicích přeneseme v průvodu na zdejší hřbitov a uložíme do hrobu řádu Tovaryšstva Ježíšova. Jste zváni k účasti na tomto dění a k modlitbám za tohoto mučedníka a ostatní oběti totalitního komunistického režimu.

Přeji všem hezké dny našeho poutního času a radost z toho, že víra, kterou nám přinesli sv. Cyril a Metoděj, může být i naším bohatstvím a jistotou budoucí šťastné věčnosti, protože „kdo věří, má život věčný“ (J 6, 47). Svatí Cyrile a Metoději, patroni tohoto místa, patroni Evropy, orodujte za nás, abychom i my dosáhli té slávy, kterou vy už nyní u Boha máte.
 

Komentáře jsou uzavřeny .