V sobotu 10.10.2009 naši farníci využili nabídky farnosti Velehrad, která v rámci přeshraniční spolupráce konala poznávací výlet do Trnavy. S tímto městem nás pojí společný projekt nazvaný „Velehrad – Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání“. Ve snaze poznat blíže toto město jsme ujeli asi 100 km, než náš autobus zastavil nedaleko jezuitského kostela Nejsvětější Trojice.

50 lidí v rozmezí věku 2 – 70 let se pak v tomto chrámu účastnila slavení sobotní mše sv., při které koncelebrovali 4 kněží. Otcové jezuité nás pak pozvali do své rezidence na dobrý oběd, po kterém jsme se s vyškolenou průvodkyní vydali na pouť městem za poznáním jeho hlavních památek.

Mnohé z nás překvapilo, kolik krásných staveb a kostelů se zde nachází. Dobrý dojem nám nepokazil ani stálý déšť. Odjížděli jsme s pocitem hezky prožité soboty. Ať Pán žehná společnému dílu na obou chrámech: v Trnavě i na Velehradě.