Sobota 26. října 2013 byla dnem našeho podzimního výletu. Asi 30 se nás před devátou sešlo na náměstí na Velehradě a odjeli autobusem na Salaš. Tam jsme v kapli sv. Jana Nepomuckého slavili mši sv.. Po ní jsme navštívili místní hřbitov a tam se pomodlili za zemřelé partyzány. A pak už se vydali vzhůru na Brdo. Skupina asi 20 dětí během cesty plnila úkoly, které pro ni připravili vedoucí.

Dobývali jsme postupně 15 nejvyšších hor světa. Děti se vždy dověděly, jak se daná hora jmenuje, jak je vysoká, kde se nachází. Tak jsme se dostali až na Brdo. I když byl krásný slunný den, na věž jsme nevylezli, neboť času už bylo málo.

Sestoupili jsme k ohništi, rozdmýchali nedávno vyhaslý oheň, opekli špekáčky a posílili se tímto pokrmem a osobními nápoji. Asi po půl hodině jsme ovšem museli toto místo opustit, abychom stihli sestoupit zpět do údolí na Salaš, odkud nám z konečné v 15:45 odjížděl autobus na Velehrad. Výlet bravurně zvládli i ti nejmenší pětiletí mezi námi. Těšíme se na další.