V den Panny Marie, Prostřednice všech milostí, 8. května 2008, se konal náš jarní výlet. V 9 hodin se sešel na nádraží ve Sterém Městě nečekaný počet účastníků. Jízdenka do Bystřice p.H. byla žádána pro 60 lidí. K tomu nutno připočíst asi 20 dětí pod 6 let. Na posvátnou horu pak dorazili ještě někteří na čtyřkolkách.

Takže mši sv. v 11:30 slavilo z naší farnosti asi 90 lidí. Po mši sv. pak všichni nedočkavě spěchali k ohništi v areálu za poutními domy, kam nám duchovní správce P. Jiří Šolc SJ nechal dopravit špekáčky a k tomu potřebné ingredience včetně sodovek.

Po nasycení se mládež s dětmi vrhli do skotačení a her a pak obešli místní stánky, aby tam zanechali přebytky svých peněz. Před třetí hodinou se pak skotačící houf rozběhl srázem s hory dolů, aby stihl zpáteční vlak. Byl to výlet vynikající kvality. Skvělé počasí přispělo k radosti z dobře ztráveného času.