Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení (27. 10. 2020)

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Právní názory na tuto...

pokračovat ve čtení

Apoštolská penitenciárie (změna možnosti získání odpustků z důvodu pandemie covid-19)

odpustky-dusicky-pandemie-cz   Zdroj: www.cirkev.cz Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa...

pokračovat ve čtení