Projekt „Velehrad – infrastruktura podporující rozvoj cestovního ruchu“

Dne 9. 9. 2013 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava projektovou žádost Římskokatolické farnosti Velehrad s názvem „Velehrad – infrastruktura podporující rozvoj cestovního ruchu“, vedenou pod registračním číslem CZ.1.12/3.1.00/43.02147. Dotace byla poskytnuta v souladu s operačním programem: CZ.1.12 ROP NUTS II Střední Morava. Komplementární projekt Římskokatolické farnosti Velehrad řešil aktivity, které...

pokračovat ve čtení