Projekt „Velehrad – infrastruktura podporující rozvoj cestovního ruchu“

Dne 9. 9. 2013 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava projektovou žádost Římskokatolické farnosti Velehrad s názvem „Velehrad – infrastruktura podporující rozvoj cestovního ruchu“, vedenou pod registračním číslem CZ.1.12/3.1.00/43.02147. Dotace byla poskytnuta v souladu s operačním programem: CZ.1.12 ROP NUTS II Střední Morava. Komplementární projekt Římskokatolické farnosti Velehrad řešil aktivity, které...

pokračovat ve čtení

Kronika projektu Barokní Velehrad

Kronika projektu Barokní Velehrad Projekt „Barokní Velehrad“ navazuje na projekt „Velehrad-centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“. Cílem projektu byla obnova a vytvoření podmínek pro využití památkového objektu klášterního areálu ve Velehradě. Proběhla obnova dalších částí velehradského klášterního komplexu s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. V tomto...

pokračovat ve čtení

Kronika projektu Velehrad-centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy

Kronika projektu IOP Dne 30. 11. 2009 vydalo Ministerstvo kultury ČR pro projekt Římskokatolické farnosti Velehrad Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace byla poskytnuta v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007-2013. Hlavním cílem předkládaného projektu byla obnova a oživení národní kulturní památky Velehradu a její využití pro nové kulturní a vzdělávací...

pokračovat ve čtení

26. 9. 2019 – Pamětní medaile – SVATOANEŽSKÁ KORUNA – omezený počet – prodej od 26. 9.

Pro velký zájem byly přiobjednány požehnané pamětní medaile – SVATOANEŽSKÁ KORUNA, s poděkováním Apoštolského nuncia. Cena 200 Kč za kus. Pouze omezený počet. Pamětní medaile bude možné zakoupit od čtvrtku 26. 9. v zakristii baziliky. Hlavní prodej se uskuteční před bazilikou v neděli 29. 9. před mší svatou (před „desátou“)...

pokračovat ve čtení